uden titel

Af
| DMT Årgang 68 (1993-1994) nr. 06 - side 181-181

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Ansvarshavende redaktør:

Anders Beyer

Redaktionskomité: Erik Christensen, Karl Aage Rasmussen, Bertel Krarup, Søren Møller Sørensen.

Forretningsfører: Hans Mathiasen.

Redaktion og ekspedition:

Dansk Musiktidsskrift, c/o Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K. Tlf. 33 15 07 26.

Fax: 33 91 81 39. Giro 3 56 36 50.

Tryk: Werk's Offset.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter otte numre. Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms):

kr. 225,00. Annual subscription (outside Scandinavia): Dkr. 225,00 (excl. postage).

Udgiver:

Foreningen Dansk Musiktidsskrift.

DUT - Det Unge Tonekunstnerselskab: c/o Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2, 1308 København K.

FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab: c/o Det Fynske Musikkonservatorium, Islandsgade 2, 5000 Odense C.

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: Klostergade 52, 4. sal, lejl. 23, 8000 Århus C.

NUT - Nordjyllands Unge Tonekunstnere: c/o Nordjysk Musikkonservatorium, Ryesgade 52, 9000 Ålborg.

Annoncepriser i DMT årg. 68:

1/1 side: kr. 1.935. 1/2 side: kr. 1.130.

1/4 side: kr. 630. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %. Bureau-provision: 15 %.

Nr. 6 1993/94 • 68. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse