En kommentar til redaktøren

Af
| DMT Årgang 68 (1993-1994) nr. 07 - side 251-251

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Vel er der grund til at begræde Det Unge Tonekunstnerselskabs (midlertidige?) undergang på grund af økonomiske fantasterier, og vel er der god grund til, at denne begrædelige begivenhed behandles i DMT's leder i nr. 5 1993/94, men der havde været større grund til at glæde sig, hvis Anders Beyer havde sat sig ordentligt ind i tingene først. Det kan han ikke have gjort, når han beklager sig over "de mange millioner af kroner Danmarks Radio bruger på idiotiske musikalske sportslege" (det kan da vist kun være den internordiske musikalske spørgeleg "Kontrapunkt", der hentydes til?).

Beklagelsen er rent vås. "Kontrapunkt" produceres og betales af de nordiske tv-stationers fiktionsafdelinger (dvs. underholdningsafdelinger), og man skal da vist hedde Anders Beyer for at kunne mene, at tv-underholdningsafdelingen skulle kunne forventes at træde til med økonomisk støtte til konkursboet DUT. Hvad man skal hedde for at kunne mene, at Findlands, Islands, Norges og Sveriges tv-underholdningsafdelinger skulle gøre det samme, ved jeg ikke.

Jeg kan ikke sætte tal på millionerne, men dog fortælle Anders Beyer, at "Kontrapunkt" er det billigste af alle tv-programmer. (Det næstbilligste er en højmesse-transmission.)

At Anders Beyer finder "Kontrapunkt" idiotisk kan næppe undre nogen i betragtning af den foragt, han viser for lægfolks musikinteresse og andres bestræbelser på at imødekomme den. Men tværtom at koste det Anders Beyer'ske musikliv penge tilfører "Kontrapunkt" faktisk også denne del af musiklivet ganske store beløb i kraft af det betydelige seertal, der bevisligt giver sig udslag i øget musikinteresse ... en interesse, der også omfatter ny og nyere musik (navne som Arvo Pärt, Leifur Thorarinsson, Aulis Sallinen og Knut Nystedt har været vægtigt repræsenteret).

Også jeg håber på en DUT'sk genopstandelse ... blot den ikke baseres på Beyer'sk vrøvl, uvidenhed, manglende research, tåbelige fordomme og løse påstande.

Mogens Wenzel Andreasen