Mod nye mål. Musica Nova løfter arven efter Det Unge Tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 68 (1993-1994) nr. 08 - side 273-275

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DUT er definitivt afgået ved døden. Ved en ekstraordinær generalforsamling den 29. maj, ledet af DUT's advokat Mikael Bernhoft, vedtog Det Unge Tonekunstnerselskab, med kun én stemme imod, at opløse sig selv. DUT's bestyrelse fulgte i marts måned Mikael Bernhofts anbefaling om at trække sig tilbage, idet det med en gæld på knapt 800.000 kr. ville være uforsvarligt af bestyrelsen at tage ansvar for en fortsat drift af foreningen. En akkord med kreditorerne er ifølge konkursloven umulig.

Den store gæld, som DUT efterlader sig, er opstået under foreningens næstsidste bestyrelse (som den ambitiøse Kuno Kjærbye Kristensen var medlem af). DUT's sidste bestyrelse med formanden Lars Fenger blev valgt i efteråret 1993. Efter revisor S.E. Skyttes kulegravning af DUT's økonomi, stod det imidlertid i begyndelsen af 1994 klart for denne senest valgte bestyrelse, at foreningen var handlingslammet og ikke kunne fortsætte.

Undersøgelsen af forholdene omkring DUT's gældsstiftelse er nu overgået til kammeradvokaten, og der kan blive tale om en strafferetlig efterforskning. Både den næstsidste og den sidst afgåede DUT-bestyrelse har aflagt rapport til Kulturministeriet. Det er med spænding, at dansk musikliv venter på resultatet af kammeradvokatens undersøgelse, for ikke før trådene er redt ud og ansvaret placeret, kan man forvente, at miljøet omkring den ny musik har genvundet sin fulde troværdighed.

Den ny musik lever

En ny forening, der vil videreføre DUT's idéer og arbejdsopgaver inden for ny musik, er allerede blevet stiftet den 27. maj. Navnet er Musica Nova, og samtlige medlemmer i Musica Nova's bestyrelse er rekrutteret fra DUT's sidste bestyrelse. Afgået fra sin formandspost i DUT's bestyrelse, fortsætter Lars Fenger nu som bestyrelsesformand i Musica Nova. Når foreningen har valgt et helt nyt navn, er det ikke for at distancere sig fra DUT's mangeårige virke omkring den ny musik, men kun for at lægge afstand til de sidste års økonomiske og administrative fallit.

Lars Fenger har stiftet Musica Nova sammen med komponisterne Lars Graugaard og Ejnar Kanding, der er foreningens henholdsvis næstformand og kasserer. Med en bestyrelse på kun tre medlemmer ( i forhold til DUT's på syv) håber Lars Fenger, Lars Graugaard og Ejnar Kanding at kunne rationalisere og effektivisere arbejdet, hvilket til gengæld kræver lige stor aktivitet af alle tre medlemmer.

Niels Holger Petersen, Bo Andersen og Jesper Lützhøft er valgt som suppleanter til bestyrelsen. Jesper Lützhøft er daglig leder af Den Anden Opera i Kronprinsensgade, og det er her Musica Nova regner med at få til huse sammen med bl.a. Skræp, dacapo og Athelas Ensemblet.

DUT's historie strækker sig tilbage til 1920'rne. Komponist og musikvidenskabsstuderende Bo Andersen har sørget for at indsamle arkiver og andet tilgængeligt materiale på DUT's adresse i Klerkegade, således at materiale af eventuel musikhistorisk interesse bliver ført med over i Musica Nova. »Hvilket materiale, der er gået tabt under flytningen af DUT fra Valkendorfsgade til Klerkegade, og hvor meget materiale, der findes hjemme hos den tidligere formand Kuno Kjærbye Kristensen, er der ingen der ved«, udtaler Lars Graugaard.

Musica Nova indleder sin første sæson til september og udsender i forbindelse hermed en slags medlemsblad, der vil præsentere den ny forening nærmere. Alle tidligere DUT-medlemmer vil blive kontaktet, og DMT's læsere vil senere på sommeren blive informeret om tegning af medlemskab. Lars Graugaard, der er det bestyrelsesmedlem i Musica Nova med længst erfaring i DUT, vover allerede nu at lette på sløret for Musica Novas intentioner: »Vi vil selvfølgelig prøve at få genetableret et godt forhold til Dansk Komponist Forening, og i det hele taget ønsker vi at have et samarbejde med alle relevante institutioner i musiklivet samt føre de gode DUT-aftaler videre, som har eksisteret, fx med Lerchenborg Musikdage. I DUT har der gennem lang tid også været et godt samarbejde med Danmarks Radio.«

»Jeg kunne også forestille mig«, fortsætter Lars Graugaard, »at vi kunne indlede et samarbejde med Charlottenborg, der jo tidligere har haft udstillinger, der berører de samme ting som den ny musik, fx installationer af forskellig art. Det er simpelthen Musica Novas pligt at gå ind i et samarbejde, der øger muligheden for præsentation af den slags projekter. Tonekunstnerforeningen har vi også talt med om en samordning, hvor vore koncerter og deres diskussioner kunne støtte hinanden. Og vi har talt med Musikvidenskabeligt Institut om at lave diskussioner i forbindelse med artikler i DMT, hvor vi kunne tage fat i problemstillinger, som er helt specifikke for komponister og forskere netop nu.«

Musiana-festivalen, der finder sted de modsatte år af Lerchenborg Musikdage, må også regnes for at være et oplagt samarbejdsemne for Musica Nova. Og Lars Graugaard har selv en stor erfaring fra planlægningen af den første Musiana-festival i 1993.

Medens DUT's fremtid for nogle måneder siden svævede i det uvisse, var der allerede kræfter igang, der arbejdede på at holde den ny musiks koncertvirksomhed gående. Som en slags sikkerhedsventil blev der planlagt en række slagtøjskoncerter, og disse koncerter bliver nu, som et samarbejde mellem Musica Nova og Danmarks Radio, afholdt i det kommende vinterhalvår efter DUT-princippet med parvise koncerter søndag/mandag i Radiohusets Studie 2. Slagtøjskoncerterne starter den 18. og 19. september i år.

Ukendt mand ved roret

Siden Lars Fenger i 1993 blev valgt som ny formand for DUT, er der sikkert mange, der har undret sig over, hvem denne ukendte mand er. Lars Fenger har fortrinsvis slået sine folder i udlandet. Allerede som 17-årig forlod han Danmark og vendte først tilbage for fire år siden, og som han selv udtaler, »kan det have sine store fordele ikke at være et kendt navn eller at have været infiltreret i miljøet igennem mange år.« Og det er tydeligt, at Lars Fenger gør alt for at bevare så stor diskretion omkring sig selv som muligt.

Selv om man i små musikforeninger vel næppe kan forvente i ledelsen at have tilknyttet kulturpersonligheder med stor karismatisk styrke, kan man håbe på, at også Musica Nova erkender, at det er foreningen, der har brug for offentligheden - ikke omvendt. Det er mao. nødvendigt, at den nye forening viser sig stærk som dagsordensætter i kraft af såvel arrangementer som ved deltagelse i den kulturelle offentlighed. Ellers er foretagendet dømt til at agere rollen som død sild i et kulturelt Babel af tilbud. Til det formål kræves åbenhed og lyst til - for nu at bruge et forslidt fagudtryk - interaktion. Ud af busken venner. Vi venter på et udspil.

Lars Fenger har vist sig at være en god oprydder i DUTs kaotiske forhold. Nu skal fremtiden vise om den Fenger, der indtil videre har formummet sig bag en facade af tavshed, også kan lægge navn til visioner og markante kunstneriske holdninger. Han er uddannet som klassisk guitarist på Ecole Normale de Musique i Paris, hvor han i 1974 tog diplomeksamen. Siden har han studeret i Madrid hos José Luis Rodrigo og Andrés Segovia, og i Portugal har han studeret iberisk renæssancemusik på Universitetet i Coimbra.

Efter Fenger kom tilbage til Danmark, har han bl.a. arrangeret klassiske koncerter på Marienlyst ved Helsingør, været formand i DUT's bestyrelse, og er altså nu formand for bestyrelsen i Musica Nova.

På Louisiana har Lars Fenger for nylig overtaget Hans Erik Wallins varetagelse af musikaktiviteter på museet, og endvidere sidder Lars Fenger som formand i den danske ISCM-komité for Verdensmusikdagene 1996. Med de store administrative opgaver har Lars Fenger stærkt nedprioriteret karrieren som professionel guitarist.

Verdensmusikdagene 1996

Danmark skal fra den 7. - 14. september 1996 være vært for den årlige ISCM-festival. Verdensmusikdagene finder således på heldig vis sted samtidig med, at København har status som europæisk kultur-by, og Kulturby-96 har derfor mulighed for at financiere en væsentlig del af ISCM-festivalen.

DUT har siden 1930 været den danske repræsentant for ISCM (International Society for Contemporary Music) og var tilkendt værtsskabet for Verdensmusikdagene i 1996. Da DUT's økonomiske krise blev åbenlys i efteråret 1993, blev det med den sidste bestyrelses tiltrædelse sikret, at varetagelsen af ISCM-festivalen administrativt blev lagt i rammer, der var økonomisk uafhængige af DUT, og en arbejdsgruppe på tre medlemmer blev nedsat. Målet var at redde de midler, der var bevilget til ISCM-festivalen.

Hvorvidt et øremærket tilskud til ISCM-festivalen fra tipsmidlerne på 175.000 kr. står til at redde er endnu uvist; men kulturminister Jytte Hilden har skriftligt tilkendegivet, at hun efter kammeradvokatens undersøgelser om nødvendigt vil gribe til handling. Så endnu engang kan man kun håbe på, at der snarest muligt kommer et udspil fra kammeradvokaten.

Selv om DUT's status som dansk ISCM-sektion nu, med accept fra Verdensmusikdagenes præsidie, er gået i arv til Musica Nova, fortsætter ISCM-festivalen 1996 i selvstændigt regi. Det er som medlem af den nævnte ISCM-komité, at Lars Fenger, Ejnar Kanding og Lars Graugaard, sammen med Flemming Madsen fra Dansk Musik Informations Center, Mogens Andersen fra Danmarks Radio og Wayne Siegel fra DIEM i Århus, arrangerer ISCM-festivalen 1996.

»Formålet med Verdensmusikdagene i 1996 er at præsentere et udvalg af den internationalt mest betydningsfulde ny musik for et dansk og udenlansk publikum. Udførelsen skal være på et internationalt niveau og så vidt muligt involvere danske kunstnere«, udtaler ISCM-komitéen.

Musikteater og interaktiv computermusik er de to hovedtemaer for ISCM-festen 1996. Derudover værker for større kammermusik ensembler, elektroakustiske værker samt installationer baseret på musik.

Der vil blive afholdt koncerter med elektroakustisk musik i Planetariets Omnimax Teater, hvor der bl.a. er mulighed for at arbejde med seks højtalere samt visuelt udstyr til opførelse af multimedie-værker. Muligvis vil Louisiana i perioden omkring Verdensmusikdagene i 1996 være interesseret i at opstille såvel udendørs som indendørs installationer.

Både de nationale ISCM-sektioner, associerede medlemmer og individuelle komponister kan indsende værker til den internationale jury. Deadline er den 31. marts 1995. Indkaldelse af værker vil blive foretaget af ISCM-sekretariatet i Amsterdam. Inden for musikteater-genren vil værker, der allerede har været opført, blive foretrukket. Der kan være tale om alt fra instrumentalteater til kammeroperaer.

En del af de udvalgte værker vil blive opført i løbet af ISCM-festivalen, og de jury-valgte værker vil udgøre mindst halvdelen af festivalprogrammet. Det er endvidere ISCM's pligt at forsøge at udbrede kendskabet til de udvalgte værker gennem udgivelser, opførelser og indspilninger.