Enquete

Af
| DMT Årgang 69 (1994-1995) nr. 05 - side 182-183

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

I gymnasieskolen undervises der i musik. Det ved de fleste. Hvad der undervises i og hvorfor, det er straks meget mere kompliceret. Hvad man imidlertid kan slå fast er, at de omkring 500 lærere hovedsageligt uddannet fra universitetet, der er ansvarlige for musikundervisningen i gymnasiet, stort set ikke beskæftiger sig med det 20. århundredes kunstmusik. Sådan må man konkludere efter en nyligt afholdt konference om "Det 20. århundredes musik i gymnasiet".

Initiativtageren til konferencen var fagkonsulenten i musik, Finn Gravesen. Med deltagelse af gymnasieskolelærere og inviterede musiklivsfolk. Konferencen mundede ud i en række konkrete forslag, som fagkonsulenten sammen med sine kolleger kan arbejde videre med.

Det faktum, at man diskuterer den ny musik i undervisningen, om det så er fraværet af den, skal gymnasieskolen ikke have utak for. DMT vil gerne bidrage som debatskabende forum. Vi har bedt nogle af deltagerne om i enqueteform at give en situationsbeskrivelse, et hip til underviserne ude i gymnasiet, en vision, indfald til en mulig nyorientering.

Følgende deltagere fra konferencen er blevet bedt om at skrive en god A4-side til os: Finn Gravesen, Erik Christensen (programmedarbejder i DR), Bjarne Mørup (gymnasielærer), Torben Hendriksen (gymnasielærer), Sven Erik Werner (komponist, medlem af Komponistforeningens bestyrelse), Anders Beyer (red.). Endelig har vi også bedt Carsten E. Hatting (studieleder på Musikvidenskabeligt Institut, København) og Jens Brincker (prorektor ved Københavns Universitet) om deres syn på sagen.

Årgang 69/1994-1995, nr. 05