Fra det virkelige liv

Af
| DMT Årgang 69 (1994-1995) nr. 06 - side 249-249

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

I anledning af enqueten om ny musik i gymnasiet følger her en historie fra det virkelige liv. Først et par citater fra enqueten:

»Ny kompositionsmusik i gymnasiet - hvorfor ikke?«

»... der findes holdningsmæssige og faglige stopklodser - både hos elever og lærere«.

»... på obligatorisk niveau er det vel sådan set bare at gå i gang, hvis man ellers aner sine levende råd, og dem må man erfare sig til, tror jeg«.

I foråret 1991 havde jeg et hold elever til studentereksamen i musik på højt niveau på Det Fri Gymnasium. Eleverne fik karakteren '00' i skriftlig musik, da opgaverne - efter censors mening - var udarbejdet på et forkert grundlag.

Forbrydelsen var, at vi havde ar-bejdet med ny musik - som en skriftlig disciplin - og det kan man ikke i gymnasiet.

Der var på det tidspunkt fire skriftlige discipliner i faget musik:

- koralharmonisering

- barokbas

- folkemelodiudsættelse

- rytmisk arrangement

Ikke noget opløftende syn for en af de 'ildsjæle' eller 'missionærer' som Bjarne Mørup efterlyser i sit enquete-indlæg.

Alle disciplinerne er jo entydigt funktionsharmoniske, der er ikke meget at komme efter, hvis ens ører er nået hinsides 1920.

Men - ildsjæl eller ikke - studerer man den vejledende betænkning nærmere og falder over følgende indledende formulering for disciplinen 'folkemelodiudsættelse': - »... er ikke som de øvrige skriftlige discipliner bundet til et bestemt stilgrundlag.«

Heureka - der var åbningen - så må det jo kunne lade sig gøre at arbejde med Wienerskolens række-teknikker, Nørgård'ske u-rækker, fraktale strukturer, Messiaen'ske modi og meget andet!

Det gik vi så igang med - men der var jo nødt til at være et pensum, der kunne opgives, så en bedømmelse af opgaverne kunne finde sted, til det der skulle vise sig at blive Armageddon.

Jeg udarbejdede derfor en arbejdsbog i udvalgte kompositionsmåder fra det 20. årh. - og i god tid inden eksamen (januar 1991), indsendte jeg denne bog, sammen med mine øvrige pensum-opgivelser, til undervisningsministeriets fagkonsulent i faget musik, hvis der nu skulle vise sig nogle problemer i forbindelse med den valgte fortolkning af disciplinen.

Jeg hørte intet fra denne kant og fortsatte mit ildsjæle- og missionær-arbejde - til min store glæde fandt eleverne denne disciplin langt mere interessant, end da vi arbejdede med koralharmonisering i 2. g.

Og så: Karakteren '00' i skriftlig musik som et lyn fra en klar himmel i juni måned til eleverne.

Jeg klagede selvfølgelig efter alle kunstens regler - men fagkonsulent, censorer og Undervisningsministeriet stod last og brast, '00' var det og '00' blev det - en sådan fortolkning af betænkningen lod sig ikke gøre, folkemelodiudsættelse var også en funktionsharmonisk disciplin - når jeg hævdede at dur/moll også er et stilgrundlag, (omend det selvfølgelig omfatter flere stilarter, fx wienerklassik, romantik, etc.) og at der stod i betænkningen, at der jo netop ikke var noget bestemt stilgrundlag for disciplinen, ja så henviste ministeriet til fagkonsulenten som øverste instans og da hun var den, der var imod mit 'kætteri' - ja så gik den fra Herodes til Pilatus!

Jeg ankede naturligvis også sagen til ombudsmanden.

Her blev den afvist med den begrundelse, at ombudsmanden ikke kunne blande sig i »musikfaglige« problemstillinger.

Eleverne fik lov til at gå til omeksamen - her fik de lidt bedre karakterer, systemet viste sig fra sin allermest storsindede side, »vi er skam ikke urimelige«, bla-bla-bla.

Undervisningsministeriet og fagkonsulenten fik en påtalelse for ikke at have påpeget for mig i tide, at jeg var ude i uføre.

Konkluderende kun dette til samt-lige undervisere i musik i gymnasiet:

Lad i Himmelens navn være med at røre den nye musik, I bliver fyret hvis I gør det!

Og endelig - ud af fire skriftlige discipliner inden for faget musik i det danske gymnasium, kan man åbenbart ikke i en eneste arbejde med sin egen tids kunstneriske erfaringer og metoder.

Det svarer til, at man i Geografi arbejder op til verdensbilledet i 1920. Eller at man i Biologi dropper al viden om den genetiske kode og DNA's molekylære opbygning. Fortsæt selv!

Den censor, der tildelte mine elever karakteren '00' i skriftlig musik, var Bjarne Mørup - ophavsmanden til de tre citater, jeg indledte denne svada med.

Jeg vil derfor slutte med at svare Bjarne Mørup på hans spørgsmål, udfra hans egen praksis:

1) - fordi man får '00', hvis man gør det!

2) - men åbenbart også i selve betænkningen for faget!

3) - det tror jeg også; min erfaring er, at læreren bliver fyret og eleverne får '00' og dumper i faget!

Fredrik Søegaard