uden titel

Af
| DMT Årgang 69 (1994-1995) nr. 07 - side 253-253

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Ansvarshavende redaktør:

Anders Beyer

Redaktionskomité:

Erik Christensen, Bertel Krarup,

Hans Mathiasen, Karl Aage

Rasmussen, Søren Møller Sørensen.

Musikfaglig konsulent på artikelserie om 'Gråzone-musik': Morten Michelsen.

Forretningsfører:

Hans Mathiasen.

Layout:

Gregers Jensen og Anders Beyer.

Redaktion og ekspedition:

Dansk Musik Tidsskrift, c/o Musikvidenskabeligt Institut, Klerkegade 2,

1308 København K. Tlf. 33 15 07 26.

Fax: 33 91 81 39. Giro 3 56 36 50.

Tryk: Werk's Offset.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter otte numre. Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 225,00. Annual subscription (outside Scandinavia): DKK. 225,00 (excl. postage).

Udgiver:

Foreningen Dansk Musik Tidsskrift.

FUT - Fyns Unge Tonekunstnerselskab:

c/o Det Fynske Musikkonservatorium, Islandsgade 2, 5000 Odense C.

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere: Klostergade 52, 4. sal, lejl. 23, 8000 Århus C.

NUT - Nordjyllands Unge Tonekunstnere: c/o Nordjysk Musikkonservatorium, Ryesgade 52, 9000 Ålborg.

Nr. 7 1994/95 • 69. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse