Forord

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

FORORD

»DANSK MUSIKTIDSSKRIFT« mener ikke med dette hæfte at have gjort sin skyldighed overfor Carl Nielsen. Et livsværk som Carl Nielsens pålægger hans fødeland forpligtelser, som vi for DMTs vedkommende ikke kan anse for indløst med denne række artikler.

At give en afrundet og fuldstændig sluttet fremstilling af Carl Nielsens musik og dens betydning er endnu ikke muligt, - har derfor heller ikke været hensigten med dette hæfte. Derimod har vi på forskellige områder søgt Carl Nielsens kunst belyst af mennesker, der på den ene eller den anden måde har stået ham nær. Vi håber, at læseren derved vil få et mere levende og mindre skematisk billede af Carl Nielsen og hans værk.

Den læser, der savner oplysninger om visse sider af Carl Nielsens kunst, kan vi henvise til tidligere artikler i DMT. Således har bladet i sin 2. årgangs første hæfte (oktober 1926) bragt artikler af Hjalmar Bull: »Carl Nielsen, en biografisk skizze«, Rudolph Simonsen: »Carl. Nielsen som symphoniker«, Erik Abraharnsen: »Carl Nielsen og »den danske sang««, Poul Schierbeck: »Aladdin-musikken«, 4. årgangs andet hæfte (februar 1929) Gunnar Heerup: »vejen til den ny musik« (Carl Nielsen i forhold til hans samtidige), 6. årgangs femte hæfte (maj 1931) Povl Hamburger: »formproblemet i vor tids musik med analyse af Carl Nielsens »sinfonia espansiva« 1. sats«. Af artikler om Carl Nielsen, som bladet senere håber at kunne bringe, kan nævnes: Knud Jeppesen: »Carl Nielsens musikalske særpræg« og Aage Oxenvad: »Carl Nielsens klarinetkoncert«.