Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 02 - side 95-96

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde. 11, K. Tlf.: byen 6400. KASSERER: Arne Brieghel-Milller, langebrogade 3, K. Tlf.: amager 6396x. POSTKONTO: 3474, »det unge tonekunstnerselskab«, langebrogade 3, K. TEATERTELEFON: gothåb 3845 y; forestillingsdagen kl. 16-16,20.

FORENINGSMI~MDELEI,SER

SERIE A. 3. koncert finder sted tirsdag d. 23. februar 1932 kl. 20 i palæ-lokalerne, klerkegade 2. Medvirkende: studieorkestret (dirigent Erik Tuxen) og velvilligst d'herrer kgl. kapelmusici Danielsen og Varner, klarinettisten Lars Hovgaard, fagottisten Kjell Roikjer, basunisten Ove Belmark, pianisterne Kai Andersen, Holger Lund Christiansen og Ernst Nielsen, samt sangerne Marie Louise Schlegel, Jytte Forchhammer, Edith Schmidt, Thyge Thygesen, Henry

Skjær, Einar Nørby, Ellen-Andrea Jannæs, Lilly Lestrup, Kamma Larsen, Karen Kamp, Willy Laudrup Jensen, Sigfred Møller, Sigurd Lestrup, Johannes Andersen og desuden Emiliekoret. Gæstekort å 2 kr. fås hos Sverre Forchhammer, borgergade 144, palæ 710v, og hos formanden Aksel Agerby, larslejstræde 11, byen 6400. Efter koncerten er der tvangfrit samvær med dans. Medlernmerne opfordres til at agitere for koncerten. STUDENTERSCENEl~. Mandag d. 14. marts 1932, palælokalerne, klerkegade 2, opfører studenterscenen »Jeppe på bjer~jet« med musik af Erik Tuxen. NIedlernmerne kan til denne forestilling løse billetter å kr. 1,50 og kr. 1,00 hos Aksel Agerby, larslejstræde 11, byen 6400.

SERIE B. 3. koncert finder sted fre-

(lag ~. 18. marts 1932 kl. 20 i Hornun-~

~1

& Møllers sal. Program: iliozart: koncert a-dur for violin, Esther Jepsen, klaver: Edith Leth. Klat)ersolo: Adele Lyngstrup. &-hubert, Cesar Franek, Mussorgski: sange, Ragna Schack. Victor Bendix: trio for violin, cello og klaver, Else Bruun, Alberto Medici, Ena Schrøder.

HOLBERGS »JEPPE PAA BJERGET« MED MODERNE MUSIK

Den Udgave af Holbergs »Jeppe paa Bjerget«, som Studentescenen d. 14. Marts opfører for »Det unge Tonekunstnerselskab«, skylder mange tilfældige Sammentræf sin Tilblivelse.

Det begyndte med, at man tor et Aars Tid siden enedes om, at det var en vær(lig Opgave for Studenterscenen paarty at gøre Holberg populær; thi det kan jo ikke nægtes, at Publikum i øjeblikket kun ved meget højtidelige Anledninger lader sig trække i Teatret for at se Holbergs Komedier, og man paatænkte da en Overgang at modernisere »Erasmus Montanus«; dette opgav man imidlertid og begyndte at overveje »Jeppe paa 13.jer,,et«; denne Plan syntes dog ogsaa. at ' kulle strande, da man ikke blandt Studenterscenens, unge Skuespillere fandt en, (ler havde det for Hovedrollert fornødne Format. Ved en Tilfældighed læste man saa en Dag et Interview med Børge Munch-Petersen. om hans Cirkusliv, hvori lian fremhævede (ten berømte Klovn .4iifliist Miehes fremragende Evner som Bondefremstiller, og hvor han blandt andet udtalte, at (let iiiinde være morsomt at se Miehe prøve Kræfterne i (len hedste af alle l~onderoller »Jeppe

paasaa meget desto mere som

.Miehe selv havde stor Lyst til at for~ ,søge sig i det klassiske Rollefag. Man saa heri et Himlens Fingerepe- og Stildenterscenen henvendte sig omgaaende til August Miehe og fik iruffet Aftale med ham om et Gæstespil i Foraaret 1932.

Nu hvilede Planen i længere Tid, indtil undertegnede i en hel anden Anledning en Da,, kom op til Kapelmester

~1

Erik Tuxen og rent tilfældig berørte Atigust Nliches Engagement til Studenterscenen. 1`rik Tuxen blev interesseret, (la han i sin Tid havde skrevet Musik til en moderne Opførelse af »Jeppe paa Bjerget,«, som »Nordische Gesellsehaft« foranstaltede i Lilbeck, da (let indviede sit nordiske Teater. Man ene(Ies derfor hurtigt om et Samarbejde; der blev skrevet til Lilbeck efter den -~yslle Bearbejdelse, Musikken blev passe~ til efter den danske Tekst, og !_~ecembristen ffjorth-Nielsen blev (let overdraget, at faa fremtryllet farveglade Dekorationer. Studenterscenens faste Kapelmester Poul Ingerslei)-Jensen har Ledelsen ,tf Tuxens Musik, (ler er skrevet for Fløjte, Clarinet, Fagot, Trompet og Janitsjar, og som er at ledsag

,,ende oll illustrerende Karakter.

Moaen.,: I,riindl.