Indhold (årgang 7 nr. 1, 1932)

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 02 - side 96-96

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

I N D H 0 L D

FORORD ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...i CARL NIELSEN: Af to breve ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...2 CARL NIELSEN: Klaverstykke ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4 CARL NIELSEN: I kølende skygger (sang) ... ... ... ... ... ...10 RICHARD HOVE: Den danske Carl Nielsen ... ... ... ... ... ... ...5 THORVALD AAGAARD: Carl Nielsen og den folkelige sang ... ...11 TOM KRISTENSEN: Carl Nielsen som prosaist .15 OLUF RING: Carl Nielsens folkelige sange ... ... ... ... ... ... ...22 POVL HAMBURGER: Carl Nielsen som orgelkomponist.26 MOGENS WóLDIKE: Carl Nielsens motetter33 THORVALD NIELSEN: Carl Nielsens kammermusik ... ... ... ...35 EMIL TELMÅNYI: Carl Nielsens violinstil ... ... ... ... ... ... ...41 CHR. CHRISTIANSEN: Carl Nielsens klaverstil ... ... ... ... ...42 FRITS EIBE: Carl Nielsen og den offentlige musikkritik. ... ... ...44 POUL SCHIERBECK: Carl Nielsen - vi yngre - og Sofokles ...49 FINN HøFFDING: Carl Nielsen og de unge ... ... ... ... ... ... ...53 FLEMMING WEIS: Carl Nielsen og de unge ... .. .54 HERMANN D. KOPPEL: Carl Nielsen og de yngste55 SVEN ERIK TARP: Carl Nielsen og de yngste58 JÜRGEN BALZER: Carl Nielsen-bibliografi ... ... ... ... ... ... ...60 MEKANISK MUSIK70 MUSIK OG MUSIKLIV ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72

TEGN ABONNEMENT PÅ RESTEN AF ÅRGANGEN FOR 5,50 KR.

BESTILLINGSSEDDEL 3.-SIDSTE SIDE