uden titel

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 02 - side 96-96

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

»Minsk mus'ilctidsslzi-ift« udkommer mid et hæfte oni måneden, månederne, juli og ,tugust undtagen, ialt 10 h.-efter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skandina,~,icn kr. 9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af (let ~Itr, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos rt,daktionen eller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt- årsabonnement modl""Inkeltilumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet liar girokonto nr. 22.596 til

ellspeditionens adresse: valkendorfsgade, 22, K. Bladet udkommer noi,malt (len 20. i liver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør:mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams dossering 65 A, københavn ø. Telf. nora 5246. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen og Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.