Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 03 - side 115-116

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

MEKANISK MUSIK

VED MAG. ART. JURGEN BALZER OG TORBEN GREGERSEN GRAMMOFONPLADER Forkortelser: Cl.: Columbia (A/S -C. Stagsted og Co.). Decca.: (The Scandinavian Decca Ageney). H.M.V.: His masters voice (Skandinavisk Grammofon A/S). Pol.:Polydor og Polyphon samt Br.: Brunswick (Nordisk Polyphon). Plader, der ikke er optagne i danske firmaers hovedkatalog eller supplementer, -vil som regel kunne skaffes gennem musikhandleren i løbet af 14 dage.

fi Gregoriansk sang (Pol. 22198) (1 plade å 3,50 kr.)

Pladen rummer de fire marianiske .antifoner: Alma redemptoris mater, Ave regina, Regina coeli, Salve regina sun.get af Paderborner domkirkens drengekor. Optagelsen er foretaget i selve domkirken, hvad der naturligvis giver den rette »kirkestemning«, men til studiebrug kunde man ønske en noget distinktere gengivelse af nuancerne.

fi Vivaldi: 1'iolinkoncert g-moll (HMV DB 1595-96) (2 plader å 6,50 kr.)

En lidt romantisk indspilning ved .Mischa Elman og The ne'~,v sympliony orchester under ledelse af La-,vrence Collingwood. Vivaldis koncerter spilles kun sjældent, så vi henleder opmærksomheden på disse teknisk fuldendte plader.

11 Händel: Concerti grossi nr. 3 e-moll og nr. 6 g-moll (Decca T 114, 115, 118, 119) (4 plader å 6,00)

Decca fortsætter her sin fortjenstfulde publikation af Håndels concerti grossi med nr. .3 og nr. 6 af ol). 6. Klangen er meget smuk, selvom man ikke altid er enig med Ansermet i hans dynamiske gengivelse. Der er dog særlig i nr. 3 smukt gennemførte satser. De to slutsatser står på samme plade.

fi Haydn: Klavertrio g-dur (MIN' DA 895-96) (2 plader å 4,50 kr.)

Indspillet af Cortot, Thibaud og Casals. Vi gør et mægtigt spring over alle superlativerne og råder Dem til at høre disse 2 ovenikøbet billige plader.

fi Beethoven: Symfoni nr. 6 f-dur (HMV D 1473-77) (S plader å 6,50 kr.)

En optagelse af Wiener philharmonikerne under ledelse af Franz Schalck. Trods en på flere steder nydelig klan-g, lovlig unuanceret. Bedst står sidste sats.

1/ Brahms: Symfoni nr. 29, d-dur op. 73 (Pol. 95453-57) (5 plader å 6,50 kr.).

Uden brask og bram har Nordisk Polyplion i sit januar-supplement publiceret denne skønne optagelse af Brahms' anden, gengivet ved Max Fiedler og Ber.liner Philliarmonikerne. Fiedler er ved

siden af Bruno Walter utvivlsomt vor tids fornemste Brahms-interpret. For hver gennemspilning åbenbarer sig nye skønheder.

/1 Brahms: 1'iolinkoncert (1-dur op. 77 (Cl. L 2265-69) (5 plader å 6,50 kr.)

Værdien af disse plader beror på Szigetys udførelse af solopartiet, Orkesteret derimod er ikke på højde med solisten, for hvis skyld man imidlertid bør stifte bek,~~ndtskab med optagelsen. På sidste pladeside står Adagioen af Bralims d-moll sonate op. 108 i en klangskøn gengivelse.

11 Dvorak: Symfoni nr. 5, e-moll op. 95 (Pol. 66909-13) (S plader å 6,50 kr.)

Symfonien bærer som bekendt undertitlen »Fra den ny verden« og stammer fra Dvoraks Arnerikabesøg, hvor han bl. a. stiftede bekendtskab med negrenes religiøse sange. I symfoniens temaer har lian prøvet at eftergøre disse sanges særegne udtryk og resultatet er ikke uden ynde; værket er blandt de bedste i Dvoraks produktion. Udførelsen er excellent: Erich Kleiber med stats-operaens orkester (Berlin).

/1 Debussy: Af »Pelléas og Mélisande«. (Pol. 66986-87) (2 plader å 6,50 kr.).

Kun sjældent finder dette impressionismens hovedværk vej til granimofonkatalogerne. De her optagne scener er 3' akts l' og 2' scene (scenen ved tårnet og scenen i slottets kælder) med det forbindende interludium. Simone Berriaus (Mélisande) stemme er ikke fremragende, men meget udtryksfuld. Hendes to mandlige partnere: Andre Gaudin (Pelléas) og José Beckmans (Baryton) er begge fremragende kunstnere. Orkesteret er under direktion af Albert Wolf f.

/1 Pucinni: Arie af »Bohérne« (Så kold -). Gounod: Arie af »Faust« (Cavatine) (MIV DB 1538) (1 plade å 6,50 kr.)

Sunget af Gigli med den for italienerne ejendommelige elan. En god studieplade.

/1 Rich. Strauss: ,If »Rosenkavaleren«. (Pol. 66931) (1 plade å 6,50 kr.)

Optagelsen finder omtale her udelukkende for at henlede opmærksomheden på, at man her har lejlighed til at høre tre af Tysklands fornemste sopraner: Adele Kern, Elisabeth Ohms og Elfriede .Marherr i en sammensang af fuldendt teknisk skønhed.

/1 Strawinsky: Capriccio for klaver og orkester (Cl. LX 116-18) (3 plader å 6,50 kr.)

Orchestre Straram (Paris) under ledelse af Ernest Ansermet med Strawinsky ved flyglet;' resultatet burde jo være blevet pragtfuldt og er det på sine steder også, men som helhed noget for gnidret og ujævnt. Imidlertid: det er den eneste optagelse, der existerer, og vi må jo herhjemme være taknemmelig for at have denne mulighed for at lære moderne musik at kende. Klaverstilen udnytter i dette værk (1929) i højere grad instrumentet end tilfældet var i koncerten (1924), men oplevelsen af det

virker knapt så intenst som ved denne,, måske fordi det kaprisiøse i værket vir-. ker meget som hentydninger til det romantisk- kaprisiøse, som det f. ex. ken-. des fra Webers f-moll Konzertstilck.

// Negro spirituals (Cl. 14205-06) (2plader å 3,50 kr.)

4 gode prøver på de religiøse neger-sange med deres naive texter og melodiki en fuldgod udførelse ved The Fisk. University Jubjilee Singers.

// From jazz to rhythm (Decca K 637). (1 plade å 4,00 kr.)

En udmærket oversigt over jazzens udvikling som klaversolostil, spillet fænomenalt af Fred. Elizalde. I otte korte stykker vises de forskellige stadier fra, »urtiden«, 1920 til 1932 samt et forslag til stilen af 1933. Har ikke alene interesse for jazzioter, men også for musikere, der vil opleve, hvad et ganske almindeligt flygel kan bruges til. Alle. stykkerne er aftrykt i »Melody maker«marts.