Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 03 - side 114-114

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIK OG MUSIKLIV

V'ED MAG. ART. JVRGEN BALZER

/1 »,Nlelos« stiller i sit januar-hefte problemet »musiktidsskrift« op og beder en del prominente folk tage stilling dertil. Det er interessant at 'se, at den klareste besvarelse stammer fra Kurt Weills pen, hans mening er kort denne: Enten et videnskabeligt tidsskrift på basis af den økonomiske historieopfattelse, eller et populært, tidsskrift, og da som rent kamporgan med front mod det 19. århundrede.

/1 1 samme nummer af ».~,lelos« skri--er Dr. Heinrich Strobel i anledning af den nylig stedfundne opførelse af »Maliagonny« på Berliner Staatsoper: » ... tilovers bliver indtrykket af et værk, der konsekvent skyder al operakonvention tilside og ud fra den sociale tidskritik søger en ny ideologisk basis for operaen«.

// »Wandlungen« er ikke det første værk af Hauer, som opføres i Danmark (se DMT side 84, linie 29). 1 »Ny Musik« opførtes (len 2. marts 1929 »Filnf Stileke fiir Streieliquartett« udført af Breuning-Bache kvartetten.

11 Béla Bartók har fuldendt sin 2' klaverkoncert.

/1 På Willi. Hansens forlag har Knudåge Riisager udgivet sin sonate for fløjte, violin, clarinet og violoncel, ol). 15 (1927).

11 J. L. Ernborg, har komponeret en dansk I,,lattliæus-passion i kirketonarter for kor, strygere, 2 solister, orgel og menighedssang. Værket flår sin første

opførelse i godthåbskirken tirsdag d. 22. ds. under ledelse af organist G. Elmquist.

11 J. L. Emborg fik d. 4. marts i vordingborg opført sin skoleopera »kærestefolkene« efter H. C. Andersens eventyr. Værket kan opføres af gymnasier med elevorkester.

/1 »Kampfmusik« udgives af revolu- tionære arbejdersangere og -musikere i Tyskland. Det er et udslag af kampen mod det opportunistiskefagforeningsbu- reaukrati og mod den borgerlige musik- kultur. Interessant er det at se det vold- somme had, hvormed de betragter f. ex. Fritz JBdes arbejde. Forståeligt er det kun ud fra kendskabet til de sociale forhold, hvorunder størstedelen af den tyske arbejderklasse lever. De betragter hele denne retning som værende i led- tog med den forhadte kirke og de natio- nalistiske bevægelser, fordi den bruger de overleverede religiøse og nationali- stiske texter. Deres fordring går ud på en ensidig brug af den musik, ar- bejderklassen i den givne situation har brug for: agitationsmusiken, der støtter dem i deres sociale kamp. Desværre mangler »Kampfmusik« i for høj grad den teoretisk begrundede marxistiske analyse af musiken og dens historie, hvilket kunde have større interesse for udenforstående og løse mange af de pro- blemer, som Knudåge Riisager berørte i sin artikel i forrige nr. »Kampfmusik« udkommer månedligt og koster 10 pfg. T. G.