uden titel

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 03 - side 116-116

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli Og ,tugust undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skan- d.inavien kr.9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos. redaktioneneller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement mod- tnges. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20.- i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør:mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams, dossering 65 A, københavn ø.. Telf. nora 5246. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22. (Jespersen og Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.