uden titel

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 03 - side 116-116

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli Og ,tugust undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skan- d.inavien kr.9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos. redaktioneneller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement mod- tnges. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20.- i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør:mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams, dossering 65 A, københavn ø.. Telf. nora 5246. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22. (Jespersen og Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.