uden titel

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 04 - side 136-136

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

»Dansk musiktidsskrift« udkommer me,,d et hæfte om måneden, månederne juli og august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skan- dinavien kr.9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktioneneller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement mod- tages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i hver måned.

Redaktør:mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams dossering 65 A, københavn ø. Telf. nora 5246. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen og Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.