Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 05 - side 160-160

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf.: byen 6400. KASSERER: Arne Brieghel-Mfiller, laugebrogade 3, K. Tlf.: am,-iger 6396x. POSTKONTO: 3474, »det. unge tonekunstnerselskab«, langebrogade 3, K. TEATERTELEFON: gothåb 3845 y; forestillin.,,,,sdagen kl. 16-16,20.

FORENINGSMEDDELELSER

/1 Den 10. internationale musikfest arrangeret af (let internationale selskaj) for ny musik afholdes i Wicn i (lagene fra den 16. til (len 23. juni. Til opførelse kommer ny værker af: Conrad Beck (S), Lopatnikof (R), Pone (Tj-S), Karel Håba (Ti-S), Robert Gerhard (Sp), Hanns Jelinck (ø), Malipicro (I), Fidelio, Finke (.Tj-S), Walter Leigh (E), Jtilius Schoss (ø), Wojtowiez (11), Mandic (J), Erd- mann (T), von Hannenheim (T), Jetzy Fitell)erg (11), Krenek (ø), Delvincom,t (F), Bliss (E), Reiner (Tj-S), Rieti (I), Spinner (ø), Fran~aix (F), fltirs,,,inyi (IT). Desuden ved andre foranstaltnin årh.), Krenck,

,ler ,,,ærker af Berg, Schmelzer (17. 1 Bittner, Sch~~nberg, Mahler, Wellesz osv. Nærmere ved henvendelse til Aksel Ager1)y. (E - England, F - Frankrig, I - Italien, J - Juloslavien., P - Polen, H Rusland, S Svejts, Sp - Spanien, T - Tysklancl, Tj-S - Tjeko-Slovakiet, U

Ungarn, øøstrig.)