Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 06 - side 177-178

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MEKANISK MUSIK VED NMAG. ART. JURGEN BALZER OG TORBEN GREGERSEN

GRAMMOFONPLADER

Forkortelser: Cl.: Columbia (AIS C. Stagsted og Co.). Decca.: (The Scandinavian Decca Agency). H.M.V.: His masters voice (Skandinavisk Grammofon A/S). Pol.: Polydor og Polyphon samt Br.: Brunswick (Nordisk Polyphon A/S). Plader, der ikke er optagne i danske firmaers hovedkatalog eller supplementer, vil som regel kunne skaffes gennem musikhandleren i løbet af 14 dage.

11 Bach: Brandenburger koncert nr. 3 g-dur. (HNIV. DA 1259-60.) (2 plader å kr. 4,5 0.)

Der findes overordentlig få optagelser af Bach-Håndel tidens instrumentalmu~ sik i forsvarlig udførelse. Så meget desto mere må det påskønnes, når sådanne plader endelig kommer frem. Med undtagelse af en ualmindelig slem overledningstakt mellem 1. og 2. sats er denne indspilning ved Cortot med et kammerorkester (cembalo) helt igennem anbefalelsesværdig.

11 Mozart: Klaverkoncert i d-dur. (K,5chel 537.) (Decca TF 141-44.) (4 pla(ler å 6,00 kr.)

Kun sjældent findes der optagelser af Mozarts klaverkoncerter (foruden denne findes vistnok kun en af no. 17 i g-dur). Vor anmeldelse må i nogen grad ses på baggrund af denne genrens- sjældenhed, thi optagelsesteknisk er denne optagelse ikke god; altfor ofte skæmmes klaverets gengivelse af uldenhed og klirren. Dette er så meget mere beklageligt, som Magda Tagliafero og Orchestre Pasdeloup under direktion af I~cynaldo Hahn ofte når det fuldkomne. Der findes en forkortelse på 27 takter i orkesterexpositionen.

/1 Mozart: Tyske (lanse. (Pol. 66532, 66730.) (2 plader å 6,50 kr.)

På hver plade findes fire af Mozarts »Deutsche Tånze« i smuk indspilning ved Erich Kleiber og berliner philharmonikerne.

11 Mozart: »Eine kleine Nachtinusik«. (Pol. 66669-70.) (2 plader å 6,50 kr.)

En smuk gengivelse ved statsoperaens kapel under ledelse af Oskar Fried. Første satsens tempo er måske en smule for langsomt, hovedtemaet står derfor noget tungt.

11 Beethoven: Klanersonate c-moll ol). 13. (Pathetique). (Pol. 90184-86.) (3 plader å kr. 4,50.)

Rubatospil hos Beethoven er for mange et »problem«. Dette vil vist forsvinde hos en del, når de hører Wilhelm

Kempff gennemføre det så glimrende på disse plader.

11 Schubert: Synifoni nr. 7 c-dur. (HNIV. D 1390-95.) (6 plader å kr. 6,50.)

En på enkelte steder noget unuanceret, men dog gennemgående overordentlig smuk optagelse ved London symfoni orchestra dirigeret af Leo Blech; særlig godt står (le 2 første satser.

11 l Vagner: »Lohengrin«. (Kurzoper.) (Pol. 95238-41.) (4 plader å 6,50 kr.)

Ved gennemspiln.ingen af denne mesterlige optagelse går det ol) for een, i hvor høj grad N~`agner er blevet historie for os, og som historisk optagelse betragtet er netop denne fortræffelig som exempel på overgangsformen til musikdramaet. 'Med Beate Malkin og Fritz Wolff i hovedpartierne og Hermann Weigert ved pulten er denne optagelse noget af det bedste, Polyphon har præsenteret for os. Det samme gælder forspillet (95408, 6,50 kr.) indspillet af berliner philharmonikerne under ledelse af Wilhelm Furtwångler.

fi 1'erdi: Åh! fors é lui (Traviata). (Decca K 570.) (1 plade k kr. 4,00.)

Et af de sædvanlige store numre sunget lige præcis som det skal af Olga Olgina.

fi Brahnis: Ki)artel., a-inoll. op. 51, 2. «"",'I. L. 163-66.) 4 plader å 6,50 kr.)

Lener-kvartetten er et herligt ensemble, og Columbias optagelsesteknik lader kvartetklangen komme fuldtud. til sin ret.

1/ Tschaikowsky: 1`iolinkoncert i ddur. op. 35. (Cl. L. 2335-38.) (4 plader å 6,50 kr.)

En teknisk set ganske fortræffelig optagelse. Solist er Bronislaw Hubermann, der er en fremragende violinist, men optagelsens studleværd forringes noget ved en ganske meningsløs forkortelse i finalen. 'Man kunde udmærket godt have undværet den »Melodi«, (ler optager pladsen på 8. pladeside.

1/ Debussy: »Nuages«. (H.MV. DB 1614.) (1 plade å 6,50 kr.)

I denne første af de tre Debussyske ,orkesternoeturner får man ri,, lejlighed til at beundre, hvilket prægtigt orkester Philadelfia philharmonikerne egentlig er. De enkelte soli står overordentligt smukt, men Stokowski har haft knapt så heldigt en hånd, som han plejer, når han dirigerer Debussy. Der mangler i nogen grad den for den impressionistiske orkesterklang så karakteristiske clair-obscur, ligesom tempoet er noget for langsomt.

/1 Debussy: Suite bergamasque. (Cl. DX 337-38.) (2 plader å 5,00.)

To herlige, forholdsvis billige studieplader, indspillet af W'alter Gieseking, ,den fornemste interpret. af moderne romansk klavermusik. Det er ørenfryd helt igennem. Få pianister har som Gieseking evnen til at indleve sig i overgangs,stilen mellem romantikken o-I den moderne musik.

// Rog Fox: Siveet and lonely (Decca F 2514.) (1 plade å kr. 2,50.)

En glimrende engelsk indspilning af en sentimental melodi, teknisk bemærkelsesværdig ved (len gennemførte dynamiske o«,- instrumentale opdeling af melodien.

// Ellington: Breakfast dance og Japanese dream (HMV. X 3945.) (1 plade å kr. 3,50.)

Det første stykke er af Ellington selv. Et udmærket. eksempel på hans fabelagtige musikalske dygtighed og originalitet. Den anden er en »almindelig« dansernelodi spillet enkelt og forfriskende utraditionelt.

1/ Fred Elizalde: Home og So true. (Decca F 2849.) (1 plade å kr. 2,50.)

Home viser både klaverjazzens farer og muligheder, når den udføres af en virkelig dygtig pianist. Interessant at sammenligne med sammes: From jazz to rhytm.

// De fem syncoper: Uvenner med telefonen og Hawaiian efterklange. (Pol. XS 50091.) (1 pla ' de å kr. 3,50.)

Særlig den førstnævnte er virkelig fortræffelig, en udnyttelse af et dagligdags tema (telefonbesværligheder) både m. h. t. tekst og musik, som man ikke er vant til på disse breddegrader.

// Ambrose: What would you do? (H.NIV B 6173.) (1 plade å kr. 3,50.)

Ambroses store fortjeneste er den livligt afvekslende instrumentation, som ellers er næsten ukendt i Europa. Denne plade er et ualmindelig godt eksempel på hans dygtighed.

Årgang 7/1932, nr. 06