Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 06 - side 178-178

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

MUSIK OG MUSIKLIV VED MAG. ART. JURGEN BALZER

/1 Den italienske regering foranstalter i midten af september en international musikfest i Venedig.

/1 1 lighed med ifjor agter »Musikteatret« - såfremt et tilstrækkeligt antal manuskripter vil blive indsendt

at arrangere en række koncerter af unge komponisters uopførte arbejder.

Kompositioner, der ønskes opført ved denne lejlighed, bedes i løbet af de nærmeste måneder tilsendt en af underteg

nede, hos hvem alle yderligere oplysninger kan fås.

Johan Bentzon, Blågårdsgade 39 A. Erling Brene, Molbechsvej 16. Otto Mortem,~en, Duevej 54. Holger Kapel, Sct. Markusallé 5.

Årgang 7/1932, nr. 06