uden titel

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 06 - side 180-180

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og wigust undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skan- dinavien kr.9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det ,ir, i hvilket skriftlig opsigelse find,!r sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktioneneller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnernent mod- tages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfs,,,ade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i bver måned.

Redaktør:mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams dossering 65 A, københavn ø. T'elf. nora 5246. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen og Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.

Årgang 7/1932, nr. 06