uden titel

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 06 - side 180-180

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og wigust undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skan- dinavien kr.9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det ,ir, i hvilket skriftlig opsigelse find,!r sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktioneneller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnernent mod- tages. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet har girokonto nr. 22596 til ekspeditionens adresse: valkendorfs,,,ade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i bver måned.

Redaktør:mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams dossering 65 A, københavn ø. T'elf. nora 5246. Kasserer: fuldmægtig OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen og Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.

Årgang 7/1932, nr. 06