Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 07 - side 196-196

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORm ANI): Aksel A,,erbv, larslejstræde 11, K. Tlf. byen 6400.

N,-ESTFORMAND: Flemming Weis, jægersborg allé 30, Charl. Tlf. ordrup 1812.

KASSERER: Arne. Brieghel-Mfiller, langebrogade 3, K. Tlf. amager 6396 x.

POSTKONTO: 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, langebrogade 3, K.

TEATERTELEFON: Gothåb 3845 y; forestillingsdagen kl. 16-16,20.

Anmodning om legitimationskort til det kgl. teater må sendes med frankeret

konvolut forsynet med egen adr. til hi-. Hother Bente, joakim larsensvej 8 4, F.

FORENINGSMEDDELELSER,

Ved sæsonens begyndelse henleder vi ,9~)mærksomheden på, at inedlem,,,~kortet giver adgang til alle selskabets koncerter.

Serie A. I. koncert.

Serie A. første koncert finder sted fredag d. 28. oktober 1932 kl. 20 i Hornung ,&, Møllers sal og bliver en dansk aften. Programmet bringes i næste nr. af DNMT.

Serie B-koncerter.

I indeværende sæson afholdes 4 serie B-koncerter, d. 11. november 1932, d. 25. januar, d. 29. marts og d. 26. april 1933, hvor såvel sang- som instrumentalsolister og kammermusikensembler kan medvirke. De af vore medlemmer, som måtte ønske at optræde ved disse koncerter, o,. som ikke allerede har meddelt dette, bedes henvende sig til næstformanden, Flemming Weis, jæ.Igers-borg allé 30, tlf. ordrup 1812, for at træffe nærmere aftale.

Tvangfri sammenkomst.

Mandag d. 10. oktober 1932 kl. 20 arrangerer vi forsøgsvis, en tvangfri sammenkomst i palælokalerne, klerkegade ') Hensigten med denne aften er at laje vore yngre medlemmer musicere (der v~1 bl. a. blive fremført Jørgen Bentzons trio for træblæsere og sange af Duparc), eg derefter at udveksle tanker om den fremførte musik. Det er tilladt medlem~ merne at medtage en eller flere gæster, ~og der afsluttes med en dans.

Studiekreds. Der tænkes oprettet en studiekreds for

moderne kammermusik, som specielt skulde have til formål at opøve instrumentalisterne i at spille den samtidige musik, samt at give komponisterne lejlighed til at høre deres værker, også eventuelt under udarbejdelsen. Sammenkomsterne vil blive afholdt hver første og tredie onsdag i måneden og begynder første onsdag i oktober. Interesserede komponister og instrumentalister kan henvende sig til Johan Bentzon, blågårdsgade 39A, 4. sal. Nora 4256 ul6.

Efterårsudstillingen.

Efter anmodning overtager det unge tonekunstnerselskab i år arrangementet af (le musikalske underholdninger på efterårsudstillingen, som i lighed med sidste år vil blive en »komponisternes efterårsudstilling«. Det er hensigten også at fremføre brugsmusik. Komponisterne bedes snarest indsende kompositioner, som ønskes opført her, til formanden, Aksel Agerby, larslejstræde 11, K.

Koncertgiverringen.

Bestyrelsen har på et møde med koncertgiverringens repræsentants-kab vedtaget at lade det unge tonekunstnerselskabs serie B- koncerter arrangere af koncertgiverringen. Plakaterne vil blive ophængt og billetsalget foregå fra følgende steder: »Hjemmet«s

. billetbutik, B. T. centralen, A. C. Illum, magasin du nord (kongens nytorv) og Zimmermanns billetbureau. Vi henviser iøvrigt til artiklen andetsteds i bladet.