Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 07 - side 194-195

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

MEKANISK MUSIK

VED MAG. ART. JURGEN BALZER OG TORBEN GREGERSEN

GRAMMOFONPLADER

Forkortelser: Cl.: Columbia (AIS C. Stagsted og Co.). Decca.: (The Scandinavian Decca Agency). H. M. V.: His masters voice (Skandinavisk Grammofon A/S). Pol.: Polydor og Polyphon samt Br.: Brunswick (Nordisk Polyphon A/S). Plader, der ikke er optagne i danske firmaers hovedkatalog eller supplementer, vil som regel kunne skaffes gennem musikhandleren i løbet af 14 dage.

/1 Henry Purcell: Suite i g-moll. (Cl. DB 680.) (1 plade å 3,50 kr.)

Suiten indeholder 3 satser: Ouverture, air og jig. Den er overordentlig smukt spillet af Rudolf Dolmetsch. Som følge af cembaloets spinkle klang er optagelsen ret svag, men iøvrigt fortræffelig i klangen.

// J. 8. Bach: Brandenburgske Koncert no. 6 i b-dur. (HINW. DB 1626-27.) (2 plader å 6,50 kr.)

I fortsættelse af den i nr. 6 anmeldte 3' brandenburgske koncert publiceres her den 2' af disse koncerter med ren strygerbesætning. Også denne optagelse må siges at være vellykket. Måske skyldes det, at Ecole normales kammerorkester (dirigent: Alfred Cortot) består af ganske unge mennesker, der åbenbart endnu ikke har lært ~le professioneltromantiske unoder.

/1 Mozart: Arie af »Bortførelsen: »Martern aller Arten«. (Pol. 66758.) (1 plade å 6,50 kr.)

Vi gør særlig opmærksom på denne optagelse, fordi den er en af de få partiturtro. Den er skønt sunget af Felicie Hilni-Miliacsek fra Milneliener-operaen. Orkesterledsagelsen er ikke helt så fin.

11 Beethoven: Arie af »Fidelfo«: »Ach, zvår ich schon mit dir vereint«. Meyerbeer: Pagearie af »Huguenotterne«. (Pol. 66946.) (1 plade å 6,50.) Med rette har Adele Kern et stort publikum herhjemme. Stemmen er vidunderlig lys og let og meget udtryksfuld, en sjældenhed hos koloratur-sopraner. Begge arierne er indspillet med en fortræffelig orkesterledsagelse: Orchester der stådtischen Oper, Charlottenburg, dirigent: prof. Julius Pr-dwer.

/1 Weber: Oui)erture til »Jægerbruden«. (HN1k"". EJ. 520.) (1 plade å 6,50 kr.)

Bortset fra en enkelt akustisk fejl er (let en god optagelse, indspillet af Leo BIech og Berliner statsoperaens orkester.

11 Weber: Ocean-arien af »Oberon«. (Pol. 66900.) (1 plade å 6,50 kr.)

Et af de »store numre«, sunget af Eli

sabeth Ohms (.X1Unehen) og godt sunget. Også orkesterledsagelsen er fremragende.

/1 Schubert: Symfoni no. 8, h-moll' (Den ufuldendte). (H.NIN'. D 17 79-81.) (3 plader å 6,50 kr.)

Af den halve snes optagelser, som ervederfaret dette værk, er (ler højst 3, der kali komme i betragtning. Og måske. er denne igen den bedste af disse tre. Den er i alt fald den musikalsk bedste.. Den er indspillet af Philadelfia symfonikerne under ledelse af Stokowski.

1/ Schubert: Strygeknartet i es-dur, op. 12,5. (Cl. 9473-75.) (3 plader å 5,00.)

En tiltalende frisk gengivelse ved The,NIusieal Art Quartet og en klanglig platisk optagelse, der kun skæmmes ved et »Arrangement« af sangen »Lærken« på sjette pladeside.

/1 Schumann: Syn7foni e-dur nr. 29 ol). 61. (Pol. 66873-77.) (5 plader å kr. 6,150.)

Et godt eksempel på en romantisk symfoni. På grund af (len rent ud sagt fænomenale udførelse ved Berliner Statsoperaens orkester under ledelse af Hans Pfitzner kommer værket ovenikøbet til at tage sig helt levende ud. Aktistisk er denne optagelse som (le fleste af Deutsche Grammofons (Polyphon) helt lydefri. Summa summarum, en optagelse, man ikke finder i en landevejsgrøft hver dag.

/1 Johann Strauss: Geschieliten aus Dem wienertvald og liebesliederivalze (po 2722 (1 plade &arin 5,00.)

En populær Adele Kern-plade, der er skøn at høre på og god at lære af.

/1 Tschaikowsky: Symfoni no. 5, emoll, op. 611..) (HM~"". 1511-16.) (6 pla(ler å 6,50 kr.)

Selv om man ikke er nogen ynder af (lette omfangsrige værk, må det (log indrømmes, at denne optagelse såvel grammofonteknisk som musikalsk er noget ud over det almindelige, hvad (ler dels skyldes Stokowski og hans Philad'elfia symfonikere, dels (len forbløffende amerikanske optagelsesteknik.

1/ ~`erdi: »Skæbnens Magt«. Finale af

9.akt. (Pol. 9,5279.) (1 plade å 6,50 kr.) En prægtig kor-plade indsunget af Scala-operaens kor med baryton-solo af Augusto Garavello.

1/ Dvorak: Kvartet f-dur, op. 96. (HNIV. D 1124-26.) (3pladeråkr.6,50.)

Strygekvartet kan lyde glimrende på grammofon og denne gør det. Det er lige et værk for Budapesterkvartetten, der får den klangskønne musik rigtig til at klinge.

/1 César Franck: »Rédemption«. (Pol. 67005.) (1 plade å 6,50 kr.)

Franeks symfoniske digtninge står ikke mål med hans øvrige kompositioner. Den foreliggende grænser ret ofte til det banale. Imidlertid, optagelsen er god, indspillet af Oreliestre Lamoureux under ledelse af Albert Wolff.

11 Saint-Saéns: »Omphales Rok«. (Pol. 66994.) (1 plade å 6,50 kr.)

Saint-Sa,~ns håndelag overfor genren den symfoniske digtning er jo velkendt gennem »Danse macabre«. Noget større indhold rummer de jo ikke, men der er megen elegance og formal klarhed i dem. Også som instrumentationsstudie er den foreliggende værdifuld. Den er godt spillet af Orchestre Lamoureux un(ler Albert Wolff.

1/ Puccini: »Turandok. (Pol. 9.5352.) (1 plade å 6,50 kr.)

I sin tid blev dette Puccinis sidste, ufuldendte værk erhvervet af vor opera, men er aldrig kommet til udførelse. På denne plade er optaget to af de bekendteste arier: »Keiner schlafe« og »0 weine nicht«. Udførelsen ved Alfred Piccaver fra Wiener-operaen er så smuk, som tenorer nu engang. er.

// Richard Strauss: »Salome«. »De syv slørs dans«. (Pol. 66827.) (1 plade å 6,50 kr.)

En forbløffende optagelse under ledelse af komponisten og under medvirkning af Berliner Philharmonikerne, musikalsk og teknisk lige virtuos. Iøvrigt er kompositionen jo nærmest en makaber wienervals.

1/ Erwin Lendvai: Kvintet for fløjte, obo, klarinet, horn og fagot, op. 23. (Pol. 66644-46.) (3 plader å 6,50 kr.)

Erwin Lendvai, ungarer af fødsel, er et temmelig ukendt navn herhjemme. Hans kvintet viser ham som en fin musiker med en højt udviklet sans for melodik, i mange måder mindende om Carl Nielsen. Kvintetten er udført af Gewandhausorkesterets blæserkvintet, og optagelsen er teknisk set fortræffelig.