Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 07 - side 195-195

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf
  • Annonce

    Modtag nyhedsbrev

MUSIK OG MUSIKLIV VED MAG. ART. JÜRGEN BALZER

PREISABBAU! Det er slagordet i denne sæson i Tyskland. Nødforordningen har skåret alle priser ned med 10 procent, men langt de fleste varer er nedsat med adskilligt mere. Dette gælder naturligvis også musikken. F. ex. har Berliner statsoperaen nedskåret sine priser med 33 procent; den dyreste plads koster nu 10 RM. Den billigste koster 1 RINI. Til disse priser kan billetten købes fra søndag til hele ugen (repertoiret bekendtgøres om lørdagen). Abon

nementspriserne ligger 25-40 procent under (le almindelige priser, og operaen byder bl. a. abonnenterne den garanti, at billetterne ombyttes i tilfælde af en forestillings gentagelse. For de tyske provinsoperaers vedkommende er prisnedskærelsen endnu større. I Kieleroperaen koster mellempladserne 2,10 RIM. i abonnement.

Hvorledes går det med tilpasningen herhjemme?

11 Trods krisen har Mannheimer-operaen opført 7 - syv - moderne værker,

Kønigsberger-operaen 4 i den forrige sæson. Hvor mange moderne værker hørte vi på det kgl. teater i dette tidsrum?

// Jaromir Weinberger, »Schwanda«s komponist, har fuldendt en ny opera: »Poker-Flat«.

// Hans Eisler og Bert Brecht skriver på en opera: »Der Aufbau des neuen Menschen« til Leningrader operaen.

// Weills »Bfirgschaft« vil i den kommende sæson. komme til opførelse bl. a. i Mannheim og Zilrich.

1/ Toscanini dirigerer »,Iestersangerne« og »Tristan« i Bayreuth næste år.

// Hans Mersmann er engageret som leder af Deutsche Welle's musikalske udsendelser.

fi Georg Schfinernann er udnævnt til Schrekers efterfølger som leder af Hochschule für Musik. i Berlin.

11 1 LUbeck har man dannet et Buxtehude-Selskab, der bl. a. på sit program har foranstaltning af vandrende Buxtehude-fester og befordring af forholdet

.1

til (te skandinaviske lande.