Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 09 - side 229-230

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MEKANISK MUSIK VED MAG. ART. JURGEN BALZER OG TORBEN GREGERSEN

GRAMMOFONPLADER

Forkortelser: Cl.: Columbia (AIS C. Stagsted og Co.).

Decca.: (The Scandinavian Decca Agency).

H. M. V.: His masters voice (Skandinavisk Grammofon A/S).

Pol.: Polydor og Polyphon samt Br.: Brunswick (Nordisk Polyphon A/S).

Plader, der ikke er optagne i danske firmaers hovedkatalog eller supplementer, vil som regel kunne skaffes gennem musikhandleren i løbet af 14 dage.

Nogle herlige sangplader. Først og fremmest Mozart: »Don Juan«. Umberto Urbano fra La Scala i Milano synger »Champagnerlied« og »Ståndchen« (Pol. 62671, 4,50 kr), Koloman von Pataky, Wiener Statsoperaen, synger »Trånen, vom Freund getrocknet« (Pol. 95374, 6,50 kr), på den anden side »Schón ist die Liebe« af »Cosi fan tutti«. Det er begge to smukke plader, der dog ikke musikalsk set når det helt strålende, således som den lille plade, der indeholder duetter af »Don Juan« (»Reich mir die Hand, mein Leben«) og af »Tryllefløjten« (»Bei Månner, welche Liebe filhlen«) (Pol. 62669, 4,50 kr.) sunget af Felicie Hilni-Mihaesek og Willy Domgraf-Fassbaender, begge fra statsoperaen i Berlin. Det er virkelig en henrivende optagelse, der med fuldendt teknik gengiver de skønne stemmer. En anden smuk duet-optagelse indeholder brevscenen af Massenets »Manon« og kærlighedsduetten af »Hoffmanns Eventyr« (Pol. 95452, 6,50 kr.) sunget af Hedwig von Debieka og vor landsmand Helge Rosvænge fra Berliner Staatsoper.

Derefter en afdeling Schubert: Ståndchen og Ungeduld sunget af Leo Slezak fra Wieneroperaen (Pol. 19923, 5,00 kr.). Vi foretrækker dog Heinrich Schlusnus' gengivelse af Ståndchen med Sei mir gegriisst på den anden side (Pol. 66611, 6,50 kr.).

Forrest blandt orkesteroptagelserne står Beethovens 2. symfoni (Pol. 66905 -08 å 6,50 kr.), indspillet af Berliner statsoperaens orkester under ledelse af Erich Kleiber. Det er en sand fornøj~lse at høre dette værk i en så mesterlig gengivelse, så ganske fri for klangsvæl

geri og virtuos-unoder, melodisk friskt og rytmisk spændstigt. Det grammofontekniske er glimrende lykkedes. Der er her ikke noget af den uheldige tendens til gennem fremhævelse af de dybere toner at skabe et *fyldigere«, men falskt lydbillede. Det beethovenske orkester er også helt fonogent, især i denne symfoni, hvor fordelingen af lys og skygge er opnået med ganske simple orkestrale midler. - Det wagnerske orkester er jo, knapt så fonogent og især må Tannhåuser-ouverturen (Cl. LX 170-71 å 6,5G kr.) have været en hård nød at knække for Columbias teknikere, så meget større er æren for denne virkelig fuldendte optagelse. Man bør høre den for at danne sig et begreb om den moderne grammofontekniks stade. Indspilningen er foretaget af Willem Mengelberg og Amsterdamer Concertgebouw-orkestret. Mengelberg er ikke det eneste verdensnavn i denne måneds repertoire, det formelig vrimler. Polyphon bringer ouverturen til »En Skærsommernatsdrøm« (Pol. 66925-26 å 6,50 kr.) dirigeret af Furtwångler. Ved at høre denne gengivelse forstår man berettigelsen af Furtwånglers ry, det er ganske mesterligt gjort! Anden plades bagside: Bach: Arie af suite i d-dur, viser dog også hans begrænsning. - En af vor tids bedste kendere af det romantiske orkesters virkemidler, Richard Strauss, har indspillet sit op. 28: »Till Eulenspiegel« (Pol. 66887-88 å 6,50 kr.) med Berliner Statsoperaens orkester. Mon ikke denne komposition er et af de meget få strausske værker, der kan nydes af nutiden. Det er både et formfuldendt og charmerende værk, så dejligt fri for den sa lo n sen ti inent, alitet, der præger »Ein Beldenleben«, »Alpensymphonie« og andre af I~ponistens senere værker. - Der er hausse i Bach-optagelser for tiden, nien. kun få, meget få er af en sådan kvalitet, at man bryder sig om at høre dem mere end en gang. Den 3. brandenburgske koncert er favorit. Denne gang er den indspillet af The British Symphony Orchestra under ledelse af Henry Wood (Cl. LX 173, 6,50 kr.), måske lidt hårdhændet på visse punkter, men i alle tilfælde med tydeligt hensyn til formen. - Porodins »Steppeskizzer fra Mellemasien« (Pol. 66951, 6,50 kr.) benytter to motiver, der allerede er kendt fra »Fyrst Igor« og spinder dem ud i en slags instrumentalva

riation. Vellykket, optagelse ved Orchestre Lamoureux under Albert.Wolff.

I Julius Pr Uwers gengivelse af Glucks ouverture til »Iphigenia i Aulis« er det romantiske element i den wagnerske bearbejdelse for stærkt fremtrædende, iøvrigt er det en smuk optagelse med en usædvanlig god violinklang (Pol. 19904, 5,00 kr.).

Kammermusikken er smukkest repræsenteret gennem Wendling-kvartettens indspilning af variationssatsen af Haydns Kaiserkvartet, det er sjældent, at høre en så smuk kvartet-klang på grammofon. Også musikalsk virker den meget overbevisende, hver variation står klart og afrundet.