Det unge tonekunstnerselskab

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 10 - side 248-248

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

FORMAND: Aksel Agerby, larslejstræde 11, K. Tlf. byen 6400. NÆSTFORMAND: Flemming Weis, jægersborg allé 30, Charl. Tlf. ordrup, 1812. KASSERER: Arne Brieghel-Milller, langebrogade 3, K. Tlf. amager 6396 x. POSTKONTO: 3474, »Det unge tonekunstnerselskab«, langebrogade 3, K. TEATERTELEFON: Gothåb 3845y; forestillingsdagen kl. 16-16,20. Anmodning om legitimationskort til det kgl. teater må sendes med frankeret konvolut, forsynet med egen adr. til hr. Hother Bente, joakim larsensvej 84, F.

FORENINGr SMEDDELELSER

Serie B. 2. koncert

finder sted d. 25. januar 1933 kl. 26 i Hornung & Møllers sal, bredgade 54. Program: Mozart: sonate for violin og klaver. Lili Poulsen, Poul Ingerslev-Jensen. Sang. Ingerid Sandberg. Klaverstykker af Cyril Scott, Hindemith, Reuter m. fl. Else Christensen. 'Mozart: trio for klaver., violin og cello. Povl Ingerslev-Jensen, Sverre Foreli h,,immer, Alberto Medici.

De ny medlemmers opmærksomhed

på, at de vil ktinne få tilsendt »Dansk musiktidsskrift«s liæfte 1-6 af indeværende årgang for den reducerede pris af kr. 4,50 inklusive porto (bogladepris kr. 7,00). De vil derved kunne fuldstændiggøre Deres årgang (indholdsfortegnelseelsen kan De se i nærværende nummer, hæfte 1 er et Carl Nielsen-hæfte på 72 sider), og De vil samtidig som en lille ekstragave få tilsendt Carl Nielsen-hæftet fra 2. ,irgang på 24 sider. Bestillinger bedes snarest afgivet til redaktionen, sortedamsdosseringen 65A, ø. Telefon nora 5246.