indholdsfortegnelseelse årg. 7

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 10 - side 240-240

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

IN DHOLD SFORTEGN ELSE

AKSEL AGERBY: Det unge tonekunstnerselskabs studieorkester .........90

Laurids Lauridsen. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...155 Koncertgiverringen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...181 I're unge danske komponister (Foerlev, Holmboe, Syberg)243 JCRGEN BALZER:Forsøg til en bibliografi over Carl Nielsen ... ... ... ... 60

Fænomenologi (Mersmann) 1, 11 ... ... ... ... ... ... 107, 131 Supplement til Carl Nielsen-bibliografien ... ... ... ... ... 238 CHRISTIAN CHRISTIANSEN: Carl Nielsens klaverstil ... ... ... ... ... ... ... 42 MARGRETHE DAHL: Kortfattet hørelære 1, 11 ... ... ... ... ... ... ... ... I ~6, 1(38

FRITS HIBE: Carl Nielsen og (len offentlige musikkritik44

BODIL FRIIS: Nye veje for musikpædalol,,iken ... ... ... ... ... ... ... ... ... 224

PEDER GRAM: Samfundet til udgivelse af dansk musik ...............97

TORBEN GREGERSEN: Ellington og hans orkester ... ... ... ... ... ... ... ... 2 4 5 POVL HAN,,IBURGER: Carl Nielsen som orgelkomponist, ... ... ... ... ... ... ... 26 ROBERT HERRICK: Til musikken (ved N"". J. von Holstein-Rathlou) ... ... 161 GUSTAV HETSCH: Carl Nielsen-kritik ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 83

: ',')peraen?! ................ . .....................213

RICHARD HOVI-l': Den danske Carl Nielsen ...........................5 Dansk musik af idag ...........................122 Musikfesten i Helsingfors ...........................162

P. E. Hartm P-nn I (opvækst, musikalske forudsætninger)200

II (første kantater, violinværker)220 III (»ravnen«)233 FINN HøFFDING: Carl Nielsen og de unge

HERMANN D. KOPPEL: Carl Nielsen og de yngste ... ... ... . . ... ... ... ... 55

1111 11: Igor Stravinsky137

TOM KRISTENSEN: Carl Nielsen som prosaist15

SVEN LUNN: Koncertlivets omkalfatring ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 182

CARI, NIELSEN: Af to breve2

THORVALD NIELSEN: Carl Nielsens kammermusik ... ... ... ... ... ... ... . . 35

KNUDAGE RIISAGER: Plakatmusik - folkemusik - proletarmusik ......73

1111: En ja-zz-klaverskole (Baresel)189

OLUF RING: Carl Nielsens folkelige sange ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... . .22 TH. RISCHEL: Et Schubert-problem løst! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...117 POLTI, SCHIERBECK: Carl Nielsen - vi yngre - og Sofokles I, Il 49, 80

SVEND ERIK TARP: Carl Nielsen og de yngste58 E,,MIL TELMÅNYT: Carl Nielsens violinstil41

ERIK TUXEN: Hauer-Hindemith ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 88 FLEMMING WEIS: Carl Nielsen og (le unge ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54

MOGENS,W~i LDIKE: Carl Nielsens motetter33 1111: Københavns kommunes san.,,skole197

WALTER ZACHARIAS: Om solfégeundervisningen207 THORVALD ÅGÅRD: Carl Nielsen og den folkelige sangil

KRITIK OG REFERAT

ANONYX1 KRITIK ................................................210,243

MOGENS BRANDT: »Jeppe på bjerget« med moderne musik96

SEND CHR. FELUMB: N

N'ilindeaften for Carl Nielsen i Lund112

SVEN LUNN: »Asra« ................................................240

W. TALVI: Seashore: The vibrato1230 DIVERSE

POVL HAMBURGER: Forslag til en musikhistorisk pladesamling95 GUNNAR HEERUP: Forord til Carl Nielsen-hæfteti 1111: Kritik209 SKANDINAVISK OG BORUPS MUSIKFORLA.G: En erklæring193

MEKANISK MUSIK ved Jilrgen Ba Izer og Torben Gregersen ... ... ... 70,92,

115, 133, 156, 177, 194, 210, 229, 246

MUSIK OG MUSIKLIV ved Jfirgen Ba Izer 72, 92,

115, 133, 156, 177, 194, 210, 229, 247

MUSIKSPøRGSMÅL135, 158, 246

UTS FORENINGSMEDDELELSER ... ... ... 95, 116, 136, 160, 17~, 196, 212, 232, 248

MUSIK

CARL NIELSEN: Klaverstykke .......................................3

»I kølende skygger« (Johannes Ewald)10 »Der er en gammel rønne« (Mads Hansen)24

DMTs MUSIKBLADE 5, JøRGEN BENTZON: Studie i variationsform for tre blokfløjter ... ... ... 104