Mekanisk musik

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 10 - side 246-246

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

MEKANISK MUSIK

VED MAG. ART. JURGEN BALZER OG TORBEN GREGERSEN Forkortelser: Cl.: Columbia (A/S C. Stagsted og Co.). Decca.: (The Scandinavian Decca Agency). Pol.: Polydor og Polyphon samt Br.: Brunswick (Nordisk Polyphon A/S).

1/ Mozart: Symfoni i g-moll (Kóchel 550). (Pol. 95442-45.) (4 plader å 6,50 kr.)

Æren for denne optagelse må deles ligeligt mellem Richard Strauss, Berliner statsoperaens kapel og Polyfon. Men der vil også blive nok til hver af dem. Der kunde siges mange og meget smukke ting om gengivelsen. Vi vil nøjes med at fremhæve to ting, nemlig de to ting, man så sjældent finder helt rigtige: tempi og besætning. Altfor ofte bliver man ubehageligt overrasket ved selv hos ellers fremragende dirigenter at møde rubatoet (jfr. Bruno Walters ,«- ,en«ivelse i radioen for nylig), fordi de ikke har kunnet finde den tempoernes generalnævner, hvori begge temaer går ol). Det er !sær i ydersatserne. Hos Strauss er tempoerne strax anslået med en selvfølgelighed, der gør en tryg. - Det moderne symfoniorkester er jo sjældent under 60 mand. Det giver i denne symfoni det forrykte forhold af 8 blæsere mod et halvthundrede strygere, hvad der i Mozarts sidste værker i-ned den så typiske opdeling af temaet på forskellige klanggrupper giver en falsk frasering. Optagelsen er også i elenne henseende forbilledlig: Strygerbesætningen er her højst 20 mand. Vi anbefaler den til enliver Mozart-spiller og -elsker.

fi Anton Bruekner: Symfoni no. 7, e-dur. (Pol. 66802-08.) (7 plader å 6,50 kr.)

Som repræsentant for Bruekners sym-. fonier er no. 7 et heldigt valg for så vidt som den er typisk for mesterens symfonik gennem sin stærke betoning af satsers og satsgruppers tredelthed,. gennem sin betoning af orgelstilen både i det kontrapunktiske arbejde og i instrumentationen med den femstemmige tubasats. Udførelsen ved Jascha Horenstein og Berliner Filharmonikerne cl-god,' gengivelsens klang fortræffelig, notabene: på et elektrisk instrument, kuf- fertgrammofonen forskyder klangbilledet til fordel for de lysere registre.

// Mozart: Arier af »Figaro« og »Bortførelsen«. (Pol. 66945, 6,50 kr.). Strauss: »An der schånen blauen Donau« og Rubinstein: 1`alse caprice. (1-lol. 27287, 5,00 kr.)

To skønne Adele Kern-optagelser, en fornemmere og en mere populær. Den fornemme indeholder rosenarien af »Figaros Bryllup« og »Durch Zårtlichkeit und Schmeicheln« af »Bortførelsen fra ,Seraillet«. Måske den bedste af de hidtil fremkomne Adele Kern-optagelser, ,stemmens el-larme og renhed kommer fuldtud til sin ret. Det samme gælderden populære plade, der jo unægtelil, mere er artisteri end kunst.