Musik og musikliv

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 10 - side 247-248

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIK OG MUSIKLIV VED MAG. ART. JCRGEN BALZER

fi I slutningen af april 1933 finder en international musikkongres sted i Florens. Følgende problemer vil finde omtale: I. Teoretiske: Musikkritikken (metoder, funktion, formål), værk og gengivelse (Interpretens rettigheder ogplig

-1

ter). IL Aktuelle: Tendenserne i det nye musikteater, reproduceret eller mekanisk musik. III. Praktiske: derunder: [)en moderne musikers situation. fi NIalipiero arbejder på en opera til text af Pirandello.

/1 Prokofieff har den 12. (is. premiére. på en ny ballet »Sur le Borysthéne« på den store opera i Paris.

// Krenek har påbegyndt en ny opera over et historisk emne: Karl den femte. Texten af komponisten.

fi Alexander v. Jemnitz nyeste værk er fornylig blevet uropført i Budapest: Koncert for salonorkester( !).

/1 Honeggers »Pacifik 231« opføres i øjeblikket i Paris som tonefilm.

fi »Hvem tilhører verden« er titlen

pa en ny film med text af Bert Brecht og musik af Hans Eisler. Hertha Thiele

.I

~'»Piger i tiniform«') spiller hovedrollen.

1-31131,10GRAFI over danske komponi~,ter ved Jårgen Balzer. Udgivet af l)ansk Komponistforening, 19,32.

Det er en vigti,1 opgave DKF har løst ~,cd at udsende o-,,ennævnte bog, oll JOr.gen Ba Izer fortjener al mulig anerkendelse for (let store og utaknemlige ar1)ejde, (let må lia,,,e været at samle de tusinder af oplysninger. Bibliografien

omfatter foruden komponisternes fød~ selsdato (e,,,-. dødsdato) en såvidt mulig fuldstændig, systernatisk fortegnelse over deres værker med angivelse af kompositions,år, besætning, forlag og opførelsesvarighed. Så odt som alle nutidige danske komponister er omtalt panær (le alleryngste. Foruden som oplysning for særligt. interesserede er bo,,en sikkert tænkt, som en propaganda for dansk musik overfor udlandet, specielt yel overfor radioen. Måtte den i (fenne henseende få held med sig. GII.