Musikspørgsmål

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 10 - side 246-247

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

MUSIKSPØRGSMÅL

// »Organist«: Der gives ganske rigtigt pladernærker, der kun optager kirkemusik, nemlig »Kantorci« og »Christschall«, den første optager kun evangelisk musik, den anden fortrinsvis katolsk. De er begge af tysk oprindelse og

har ingen forhandlere herhjemme. Ve(I direkte henvendelse til Bote og Bock Tauentzienstrasse 7 b, Berlin, kan maii få enkelte plader sendt herop. Hvad kvaliteten angår er den meget ujævn, både hvad det stilistiske og det tekniske angår. Der findes dog helt gode OPtagelser imellem.

// »Else Jensen«: Foreløbig er der kun optaget et lille udvalg af Beethovens klaversonater. »His masters voice« optager for tiden alle 32 sonater, gengivet af Arthur Schnabel, men de kan kun fås gennem subskription på hele serien, af hvilken første album, indeholdende sonaterne op. 78, 90 og 111 er kommet. Vi vil i stedet anbefale Dem Polyfons optagelser, der kan fås enkeltvis, og~ ,som vi skal anmelde lidt efter lidt.

/1 H. J., Horsens: En permadynamisk højttaler har samme tonekvalitet som en elektrodynamisk, den er i reglen også dyrere. Den er mere hensigtsmæssig, da den er uafhængig af strømarten. Opsættelsen på en lydplade er altid. bedre end monteringen i et kabinet, det gælder også de almindelige keglehøjttalere.