Supplement til Carl Nielsen bibliografien

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 10 - side 238-239

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

SUPPLEMENT TIL CARL NIELSENBIBLIOGRAFIEN

VED MAG. ART. JÜRGEN BALZER

Siden fremkomsten af mit forsøg til en Carl Nielsen-bibliografi i DMTs første nummer af denne aargang har jeg fra forskellig side modtaget nye oplysninger, der nødvendiggør et supplement. Jeg skylder især kommunelærer Ejner Mortensen, København, tak for hans oplysninger angaaende de sange, der er fremkommet i »Højskolebladet«s forskellige aargange.

De anvendte forkortelser refererer for en del til fortegnelsen i nr. I. Oplysninger vedrørende værkernes besætning og længde vil kunne findes i min »Bibliografi over danske komponister« (Kbhvn. 1932).

Forkortelser: bo 1926: Nye melodier til Johan Borups danske sangbog ved Adolf Riis-Magnussen. (Borups Musikforl. 1926.) - kanon.: 60 danske kanoner for 2 til 4 lige stemmer ved Finn Høffding og Hakon Andersen.

1, 6, A.

Kantate til sørgefesten for P. S. Krøyer. (4. december 1909.) (L. C. Nielsen.)
Hymne til kunsten. (S. Michaélis.) 1929.

III.

Af flamme blev du avlet. (S. Michaëlis.) 1931. ut.
Blidt vugges du i himmelseng (S. P. Raben-Korck.) ut. Bokserne. kanon.
Danebrog vift med din vinge. (Blicher.) bo 1926. + Tidsskrift f. dansk Folkeoplysning, sept. 1930.
Danmark, du kornblonde datter. (L. C. Nielsen.) »Danske Korsange« ved L. J. Hansen.
Danmark, nu blunder den lyse nat. (Thøger Larsen.) »Politiken« 1. 1. 30, ikke som opgivet »Danmarks Melodibog«. Den gamle husmand staar ved gavl. (Skjoldborg.) bo 1926.
Den jenn å den anden. (Anton Berntsen.) ut.
Den magt, som gav mig min lille sang (Bjørnson.) bo 1926.
Den trænger ud til hvert et sted. (Hostrup.) Tidsskrift f. dansk Folkeoplysning, april 1928. Der strømmer en flod. (Ingemann.) Ubberup Højskoles Aarsskrift, 1928.
Du skal le ad ødelæggelse. (Hiobs bøg.) kanon.
Endskønt jeg ganske sikkert ved. (-) ut.
En sømand med et modigt bryst. (Johs. Ewald.) bo 1926.
Fremtidens land. (Bjørnson.) Ubberup Højskoles Aarsskrift, 1929.
Gensyn. (Paludan-Müller.) Højskolebladet, 14, 1930.
Græshoppen. (Ingemann.) »Smaabørnenes Sangbog« v. J. Mikkelsen. (2. hæfte.)
Guds engle i flok. (Grundtvig.) (Fejlagtigt opført som »Guds fugle -«.)
Guldfloden. (Ingemann.) Ubberup Højskoles Aarsskrift, 1928.
Har i nu tænder i riven sat. (Aakjær.) bo 1926.
Hun er saa møg en hwalle pige. (Anton Berntsen.) ut.
Hver har sit, du har dit. (L. C. Nielsen.) bo 1926.
Hvor blev den blomst. (Paludan-Mfiller.) Højskolebladet, 14, 1930.
Ikke det altid slaar til. (Ludvig Holberg.) kanon.
I kølende skygger. (Johs. Ewald.) bo 1926. + Tidsskrift f. dansk Folkeoplysning, okt. 1931. + DMT. 1, 1932. (Fejlagtigt opgivet som ut.)
Ind under jul. (Jonas Lic.) bo 1926. + Højskolebladet, 51, 1929.
Jeg er saa glad i grunden. (Bjørnson.) bo 1926.
Jeg gik i marken og vogtede faar. (Grundtvig.) Højskolebladet, 51, 1928.
Jeg har baaret lærkens vinge. (NI. Rosing.) ut.
Jeg kører frem gennem straalefryd. (Bjørnson.) bo 1926.
Kom blankeste sol. (Thura.) Gymnasiesangbogen.
Mi håsbond wa en piinvon rad. (Anton Berntsen.) ut. Morgenhanen atter gol. (Grundtvig.) bo 1926.
Nordens herlige harpe. (Aage Berntsen.) 1931. Autograferet.
Nu ruger paa reden. (L. Holstein.) ut.
Nu spinder vi for Dittemor. (Andersen Nexø.) bo 1926.
Paa sjølunds fagre, sommerskønne ø. (Karl Elnegaard.) et.
Skummende laa havet. (Olaf Hansen.) »Danske Korsange« v. L. J. Hansen.
Stilhed og mørke, saa stiger sol (-) kanon.
Stille guds folk. (Efter den græske liturgi.) ut.
Traaden brister, rokken staar. (H. C. Andersen.) kanon.
Til min fødeø. (S. P. Raben-Korck.) 1929. ut.
Undrer mig paa, hvad jeg faar at se. (Bjørnson.) bo 1926.
Udrundne er de gamle dage. (Grundtvig.) 20 fo. mel. + mel. + da.
Ve' du sla' mej. (-) kanon.
Vi nævner et navn. (Bjørnson.) Tillæg til mel. l11o datter. (Anton Berntsen.) ut.
Vægter, jeg beder. (Ludvig Holberg.) kanon.
Vaaren, vaaren er i brud. (Morten Børup v. Marinus Børup.) bo 1926.
Æ lasttræ. (Anton Berntsen.) ut.