Tre unge danske komponister

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 10 - side 243-243

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

TRE UNGE DANSKE KOMPONISTER

AF AKSEL AGERBY

Ved »Det unge Tonekunstnerselskab«s Serie A. 1. Koncert 2. November 1932 fremførtes blandt andet Værker af Aage Foerlev, Vagn Holmboe og Franz Syberg. For at imødekomme de talrige ønsker, der er fremsat til mig personlig, om gennem »Dansk Musiktidsskrift« at bringe Meddelelser om de opdukkende Komponisters Alder, Uddannelse og foreløbig Fortegnelse over de af de unge Komponister til Dato komponerede Værker, vil der i Fremtiden findes saadanne Meddelelser i DMT hver Gang der i vort Selskab fremføres Værker af nye Komponister.

AAGE FOERLEV er født 24. Juni 1911 i København. Elev paa Det kgl. danske Musikkonservatorium fra 1926-30 med Klaver som Hovedfag under Komponisten Fritz Crome og Teori under Dr. phil. Knud Jeppesen, efter 1930 studeret i Berlin. Har komponeret 4 Sange, Passacaglia for Klaver, Suite for 2 Violiner, Three Songs for School-choir with instrumental Accompaniment og Sonatine for Violin og Klaver opført i U. T. S. 2. November 1932.

VAGN GYLDING HOLMBOE - født 20. December 1909 i Horsens. Studeret paa Det kgl. danske Musikkonservatorium fra Januar 1927 til December 1929 under Dr. phil. Knud Jeppesen og Komponisten Finn Høffding - 1929 taget Konservatoriets store Eksamen - 1930 studeret i Berlin hos Dr. Ernst Toch og senere i København hos Finn Høffding.
Korværk for Drengekor og Kammerorkester. Tekst, Hebbel: Requiem. Maj 1931. - Koncert for Kammerorkester Juli 1931. - Allegro for Violin og Klaver. September 1931. Kunstnernes Efteraarsudstilling 1931. Trio for Strygere. November 1931. Det unge Tonekunstnerselskab 2. Novernber 1932. - Kammermusik I. for Kammerorkester. December 1931. - Kvartet for Strygere. Maj 1932. - Duetter for Fløjte og Viola. Maj 1932. Kunstnernes Efteraarsudstilling. 1932. Trio for Oboe, Horn og Fagot. Juni 1932. Kammermusik II for Strygeorkester. Juni 1932. Capriccio for Klaver. August 1932. Kunstnernes Efteraarsudstilling 1932. Suite for Kammerinstrumenter: Fløjte, Obo I-II, Horn, Trompet, Viola, Cello, Fagot, pauker. September 1932. »Ouverture og Musik« for Skoleorkester. September-Oktober 1932. Ouverture for Kammerorkester: 2 Fløjter, 2 Oboer, 2 Clarinetter, 2 Trompeter, 2 Horn, 2 Viole, 2 Celli, 2 Fagotter, Pauker. Oktober 1932. Duos, for Fløjte og Violin. Oktober 1932. Duos, for Fløjte og Cello. Oktober 1932. Trio for Strygere. Oktober 1932.

FRANZ SYBERG - født 5. Juli 1904 i Drigstrup Sogn ved Kerteminde. Begyndte sine Musikstudier 1920, har studeret 5 Aar i Leipzig 1923-1928 hos Karg-Elert og har sidst studeret Orgel hos Peter Thomsen. Har komponeret Musik til Sven Clausens Marionetkomedie »Uffe hin Spage« - Forsøgsscenen 1929 - Kvintet for Fløjte, Klarinet og 3 Strygere - Studentersamfundet - Koncertino for Oboe og Strygere - Det unge Tonekunstnerselskab Serie B. Koncert 4. April 1932. og Musik til Georg Büchners Drama Leonce og Lena - Kunstnernes Efteraarsudstilling 1932.

Iøvrigt en Række Kompositioner, som aldrig har været opført og som Komponisten selv mener heller ikke fortjener det.