uden titel

Af
| DMT Årgang 7 (1932) nr. 10 - side 248-248

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Abonnenternes opmærksomhed henledes pa indlagte ined(Weise 1)edrørende Ejnil Telmanyis kaninierorkesterkoncerter.

»Dansk musiktidsskrift« udkommer med et hæfte om måneden, månederne juli og august undtagen, ialt 10 hæfter årlig til en pris af kr. 7,50, lande udenfor skan- -dinavien kr.9,00. Abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Abonnement kan tegnes direkte hos redaktioneneller gennem boghandlerne. Kun fuldstændigt årsabonnement mod- t,,,iges. Enkeltnumre i løssalg koster kr. 1,00. Bladet*har girokonto nr. 222,596 til -ekspeditionens adresse-. valkendorfsgade 22, K. Bladet udkommer normalt den 20. i hver måned. Redaktionen slutter den 5. i bver måned.

Redaktør:mag. art. GUNNAR HEERUP, sortedams dossering 65A, københavn ø. Telf. nora 5246. Kasserer: fuldmægti I OLAF SCHMIDT, valkendorfsgade 22 (Jespersen og Pios forlag), københavn K. Telf. central 9643.