Musikhøst 95

Af
| DMT Årgang 70 (1995-1996) nr. 02 - side 62-63

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

MUSIKHØST 95, der for 11. gang finder sted i Odense (15.-19. november) præsenterer i år ny musik fra så forskellige lande som Ukraine, Tyskland og Mexico og Danmark.

Årets hovedtema er komponisten Valentin Silvestrov fra Kiev (født 1937), der nok må siges at have befundet sig i skyggen af feterede jævnaldrende kolleger fra den tidligere Sovjetunion som Denisov, Gubaidulina, Pärt og Schnittke, selvom den seneste tid tyder på en øget international interesse for hans musik. Han er således for nylig blevet spillet i Helsinki og figurerer også på Lockenhaus-festivalens program.

Hans to strygekvartetter samt den tidlige ultrakorte Quartetto piccolo og Postludium for soloviolin foreligger på cd indspillet af Lyssenko Kvartetten fra Kiev, som - tillige med komponisten - vil være at finde blandt MUSIKHØST 95's udenlandske gæster. Derudover har især den tre kvarter lange nyromantiske 5. symfoni fra 1982 været genstand for interesse her og der. Ved MUSIKHØST 95 dirigeres den af ukraineren Roman Kofman, som den i øvrigt er tilegnet.

Silvestrovs navn dukkede først op i forbindelse med den såkaldte Kiev tolvtonegruppe. Men lyrikeren Silvestrov foretog allerede i begyndelsen af 1970'erne en stilistisk drejning henimod en mere traditionel blandingsstil af polystilistisk tilsnit. Og det er især denne modne fase af hans virke, som han selv kalder 'neoromantisk' eller 'nytraditionalistisk', som MUSIKHØST 95 vil koncentrere sig om. Udover de nævnte værker spilles klaversonate nr. 1, en cellosonate, Postludium DSCH for sopran og klavertrio samt Post Scriptum for violin og klaver.

Silvestrov er produktiv og har dyrket så at sige alle verdslige genrer bortset fra musikdramatik. På værklisten finder man fx Drama, bestående af to sonater og en trio for violin, cello og klaver (et for det meste ekstremt aleatorisk værk på 40 minutter), 6 indbyrdes meget forskellige symfonier (stilistisk, karakter- og besætningsmæssigt), 3 klaversonater, 4 såkaldte Postludier for vekslende besætninger (jvf. bl.a. ovenfor) og en række kompositioner for sangstemme, hvor især de næsten to timer lange Stille sange med klaverledsagelse til klassiske digte bør fremhæves. Silvestrovs musik er overvejende lyrisk, den udvikler og bevæger sig ofte langsomt, og den er som regel indadvendt, undertiden tillige stilfærdig, elegisk, hvis ikke ligefrem tragisk.

En anden betydelig, men ukendt ukrainer fylder i år 100: Boris Ljatosjinskij (1895-1968). Han var i perioden 1958-64 Silvestrovs lærer i komposition. Lyssenko Kvartetten spiller derfor et af hans ungdomsværker: en strygekvartet.

Manfred Stahnke (født 1951), yngre tysker og elev af Ligeti, og Julio Estrada (født 1943), mexicaner med omfattende europæiske forbindelser, deler 'andenpladsen' ved MUSIKHØST 95. Begge - ligesom Silvestrov - ukendte i Danmark.

Det var ikke mindst Helge Slaattos opførelse af Stahnkes Capra for violin ved en F.U.T.-koncert sidste år, der gjorde festivalen interesseret i denne komponist. Og det forlød tilmed, at György Ligeti havde meget høje tanker om ham.

Stahnke har både studeret komposition og musikvidenskab og er i dag professor i Hamburg, hvorfra han er virksom på begge felter. Værklisten er omfattende og mangfoldig: 3 kammeroperaer, 3 større orkesterværker og talrige kammermusik- og solostykker. Han giver hyppigt koncert med ensemblet Chaosma (tidligere Hamburg Consort) (bestående af venner fra kredsen omkring Ligeti), som arbejder med musik, der søger at forbinde middelalder, pop og computermusik. Gennemgående anvender Stahnke mikrotoner og/eller anderledes stemte instrumenter/ensembler.

Efter omfattende studier i USA af computerteknik (omkring) 1980, har computeren spillet en afgørende rolle for hans kompositoriske tænkning og praksis. I 1989 grundlagde han i Hamburg 'Institut for mikrotonal, elektronisk og computermusik (IMEC)'. Ved MUSIKHØST 95 spiller Chaosma værker som Ansichten eines Käfers for guitar med ændret stemning, Partota III for accordeon og Antlitz Sue-Ellen for mikrotonal fløjte, MIDI-guitar og keyboard, duoen Pollicino (violin og kontrabas) Streetmusic II, og pianisten Anne Mette Stæhr tager sig af Partota I.

At Julio Estrada figurerer på festivalens program, skyldes et tip fra programmedarbejder ved DRs P2, Erik Christensen, som havde interviewet Estrada til DR. Det er derfor også Erik Christensen, der taler med Estrada ved det ene af festivalens to komponistseminarer. Estradas musik er rent spilleteknisk usædvanlig krævende, hvilket er en tungtvejende årsag til, at kun fire af hans kompositioner opføres.

MUSIKHØST 95 valgte først at satse på nogle solostykker for strygeinstrumenter og for klaver, der er komponeret på en sådan måde, at de lader sig spille kombineret til duo, trio eller kvartet. Stykkerne hedder Yuunohui, hvilket betyder 'frisk ler', men kun kontrabasstykket er programsat og spilles af den italienske kontrabasvirtuos Stefano Scodanibbio. Pianisten Erik Skjoldan spiller værkerne Memorias para teclado og Canto tedijo.

På den danske front fokuserer MUSIKHØST 95 især på Niels Marthinsen (født 1963). Der bliver lejlighed til at høre hele seks af hans kompositioner. Bl.a. spiller Aarhus Sinfonietta En miniature og Chimes at Midnight. Blokfløjtestykket Canto d'Amore spilles af Poul Høxbro, der sidste år debuterede fra Det Fynske Musikkonservatoriums solistklasse, og Odense Symfoniorkester indleder deres koncert med det ouverturelignende orkesterstykke Reveille.

Palle Mikkelborg gennemfører i festivalperioden et stort projekt specielt designet til Det Fynske Musikkonservatoriums klassiske og rytmiske studerende (ca. 25 ialt). Det fem kvarter lange forløb har fået titlen Drifting in - drifting out, men har desuden den underfundige undertitel: FUT-TÅGE. Foruden Mikkelborg selv medvirker Bo Stief på bas, og for lydregiet står Cy Nicklin. Sammen med Helen Davies vil Mikkelborg desuden kunne høres live ved en sen aftenkoncert i Magasinet (Brandts Klædefabrik), ligesom et nyt blok-fløjtestykke, Tic-tac, skrevet til Poul Høxbro, uropføres ved festivalen.

Som det måske erindres, har MUSIKHØST tidligere haft solistklassedebuter indbygget i programmet. I år er det harmonikafænomenet Morten Rossen, som debuterer fra Det Fynske Musikkonservatoriums solistklasse bl.a. med uropførelsen af Mean-Time, musik for harmonika og orkester af Sven Erik Werner. Morten Rossen er den tredie i rækken af studerende fra Det Fynske Musikkonservatorium, som debuterer under MUSIKHØST.

Udover de allerede nævnte medvirker Elgar Howarth som dirigent for Aarhus Sinfonietta samt Solveig Lumholt og Den Dan-ske Trio. Sidstnævnte med en ur-opførelse af Svend Hvidtfelt Nielsen. Endelig leverer Det Fynske Musikkonservatoriums studerende en konservatoriekoncert med musik af Hans Abrahamsen, Niels Marthinsen, Lars Hegaard, foruden uropførelser af både Niels Viggo Bentzon og Jesper Hendze.

Se også artikel om Julio Estrada andetsteds i dette nummer, red.

Herunder: Niels Marthinsen. Foto: Burgdorf Fotografi.

Årgang 70/1995-1996, nr. 02