Kære Hasse Poulsen

Af
| DMT Årgang 70 (1995-1996) nr. 05 - side 180-180

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

Jeg vil hermed gerne korrigere nogle af de utallige fejl, der har 'sneget' sig ind i din kommentar til min plade A Drummers Tale, og ikke mindst i din totalt fejlagtige analyse af Per Nørgårds Circus City. Jeg beklager at skulle udstille din uvidenhed om selve produktionen i disse spalter, men hvis du havde lavet bare lidt research inden din artikel (fx i covernoterne til Circus City), kunne resultatet måske have været noget anderledes. I de følgende spalter citerer jeg fra Poulsens artikel og sætter mine svar overfor.

Hasse Poulsen:

»Stykkets form er et resultat dels af Nørgårds inspiration, da han indspillede det, dels af Sørensen/ Mikkelborgs redigering.

»Brugen af klang: Har Nørgård selv arbejdet bevidst med reverb som et seperat lag under indspilningen eller har producenten tilføjet reverben senere?«

»Nørgård indspillede 3 lag som først samlede sig til et værk under redigeringsprocessen.«

»Jeg synes, at det lyder som om lagene er indspillet helt uafhængigt af hinanden.«

»Redigeringen er med til at ophæve fornemmelsen af sammenhængende udviklinger.«

»Den måde lagene er sat sammen på, er ved at parre modsætninger ... Producenterne har så flettet lagene sammen ved at fade ind og ud... Derfor er det svært at vide, hvordan Nørgård egentlig har spillet.«

»For Gert Sørensen er vellyd altså kontrol. At fjerne mislyde og tvivlsomheder... men jeg mener, at musik skal indeholde dårlige lyde, mislykkedes forsøg og passager for at kunne nå op, hvor musikken virkelig er levende.«

»Det lyder aldrig så godt som de oprindelige versioner. Så ægte. Det lyder som mindet om noget ægte.«

Gert Sørensen:

Der er ikke foretaget nogen redigering i stykkets form, fra start til slut er det som Per Nørgård spillede. Lagene er der hele tiden i forskellige lydniveauer.

Jeg havde designet et live-setup, som gjorde det muligt for for P.N. at arbejde live med rummets længde og mængden af dette; fra min hånd er der ikke lagt nogen ekstra effekter på overhovedet.

Eftersom der ikke er redigeret i tidsforløbet, var værket færdigt allerede ved selve indspilningen.

Bingo. Som covernoterne siger: Nørgård improviserede musiken direkte ind på bånd, som tre individuelle optagelser.

Forkert igen - nul redigering.

Lyt til musikken - det var sådan der blev spillet.

Jeg synes ikke jeg vil belemre verden med mine mislykkedes takes, men på den anden side vil jeg ikke stille mig dommer over andres opfattelser.

Jeg vil minde dig om, at mine indspilninger er de oprindelige versioner hvad mere end 60% af værkerne angår, da jeg er den eneste, der hidtil har spillet værkerne: Isternia, Nemo Dynamo, Bulan og Energy Fields; ligesom Circus City heller aldrig har været hørt før. Jeg beklager, hvis du ikke synes om fortolkningerne, men det er sådan værkerne er hørt og komponeret.

Ja, jeg er træt af grim lyd - men ikke af 'grimme' kompositioner. Så til Jacob Levinsen dette (blot til orientering): Jeg er træt af dårlige produktioner, hvor der ikke er taget vare på lydæstetikken, dette være sig både live og på cd - om komponisterne skriver 'grimt' eller 'smukt' - det er vist ikke min sag at blande mig i det.

Med venlig hilsen

Gert Sørensen

Årgang 70/1995-1996, nr. 05