En gammel svinger

Af
| DMT Årgang 71 (1996-1997) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

ISCM Verdensmusikdagene lyder også navnet 'Den gamle dame'. I anledning af den nært forestående ISCM festival i København, har vi sat damen sammen med en herre, der også har set et århundrede passere: Komponisten Finn Høffding. Tidens fylde sætter ham i stand til at forbinde Carl Nielsen-epoken med vores egen tid.

I 1927 var Høffding til ISCM Verdensmusikdage i Frankfurt. I tilknytning til festivalen var der arrangeret et folkemusikstævne, som ansporede Høffding til at søge udfordringerne med folkemusikskolearbejdet. Dette er et af de mange eksempler på, at ISCM Verdensmusikdagene har været med til at stille dagsordenen for den ny musik og diskussionen om den. Spørgsmålet er, om festivalen stadigvæk evner at leve op til formålserklæringen, fremsat dengang festivalen blev etableret i 1922, nemlig at ISCM skulle være et 'musikalsk folkeforbund', som på det musikalske område skulle samle og forsone de lande, som 1. Verdenskrig havde gjort til fjender. Ambitionen var at etablere et internationalt samarbejde omkring opførelse af ny musik. Man talte om festivalen som det sted, hvor alle den ny musiks autoriteter skulle mødes og diskutere aktuelle kunstneriske spørgsmål.

Hvad angår det internationale samarbejde, er ISCM vokset og det musikalske netværk knyttet stærkere end nogensinde. Fra at være et rent europæisk samarbejde, er der nu medlemslande fra alle verdensdele på nær Afrika. Musikfolk fra næsten 50 lande vil være sammen ved den kommende københavnerfest for at lytte og diskutere. Det sidste har værtslandene ikke gjort med lige stor entusiasme i den seneste halve snes år, måske fordi selve opgaven at arrangere en stor festival og ikke mindst en generalforsamling med mange delegater har taget al energi. I år har Musikvidenskabeligt Institut i København påtaget sig at arrangere en seminar-række med oplægsholdere fra ind- og udland, og i tilknytning til festivalen afholdes ECPNM-konference (European Conference of Promoters of New Music). Konferencens tema er forbindelsen mellem Øst- og Vesteuropa og de nye situationer for formidling og netværksopbygning, som åbningen af grænserne har bragt og bringer med sig. At der kommer voldsomme ændringer i selve måden at opfatte og formidle musik på, er formidlerne og købmændene vidende om. Læs til orientering rapporten fra det nyligt afholdte Copenhagen Wild Cards-seminar i København i dette nummer.

Gamle institutioner som fx ISCM er gode til at etablere den lange hukommelse. I tilfældet ISCM er det nu blevet muligt at udskille institutionens arkiv fra instituttet i Darmstadt med henblik på at etablere et permanent sted til ISCMs arkiv. Dette arkivmaterale fortæller ikke blot ISCMs historie men bidrager også til at beskrive den ny musiks udvikling i det 20. århundrede. Musikvidenskabeligt Institut i København er blevet tilbudt at overtage og sikre arkivet, så forskere fra nær og fjern i fremtiden har adgang til dette værdifulde kildemateriale.

Det at ISCM Festivalen finder sted i København er forståeligt nok godt for dansk musikliv, fordi det skærper interessen om Danmark og dansk musik. Det er også godt for det internationale samarbejde, for direkte faglige og menneskelige kontakter er med til at samle og forsone lande, der officielt skal synes dårligt om hinanden. Når noget sådant sker - og det er sket flere gange i de senere år - er ISCM-festivalen mere end blot og bar musiksammenkomster, så er den manifestationer med politiske undertoner. I den forstand svinger den gamle dame bedre end mange af de yngre konkurrenter, der har et smukt ydre, men et tomt indre.