uden titel

Af
| DMT Årgang 71 (1996-1997) nr. 07 - side 217-217

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Ansvarshavende redaktør:

Anders Beyer

Redaktionskomité:

Erik Christensen, Erik H.A. Jakobsen (bøger), Bertel Krarup, Hans Mathiasen, Karl Aage Rasmussen, Søren Møller Sørensen.

Forretningsfører:

Hans Mathiasen.

Layout:

Hans Mathiasen og Anders Beyer.

Redaktion og ekspedition:

Dansk Musik Tidsskrift, c/o Musikvidenskabeligt Institut,

Klerkegade 2, 1308 København K.

Tlf. 33 15 07 26. Fax: 33 91 81 39.

Giro 3 56 36 50.

Tryk: Werks Offset.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter otte numre. Løssalg: kr. 30,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 225,00. Annual subscription (outside Scandinavia): DKK. 225,00 (excl. postage).

Udgiver:

Foreningen Dansk Musik Tidsskrift.

NMO - Ny Musik Odense.

c/o Det Fynske Musikkonservatorium, Islandsgade 2, 5000 Odense C.

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere:

Lille Elstedvej 271, 8520 Lystrup.

NUT - Nordjyllands Unge Tonekunstnere: c/o Nordjysk Musikkonservatorium, Ryesgade 52, 9000 Ålborg.

Musica Nova - Kronprinsensgade 7, mezz., 1114 København K.

Annoncepriser i DMT årg. 71:

1/1 side: kr. 1.935. 1/2 side: kr. 1.130.

1/4 side: kr. 630. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %.

Nr. 7 1996/97 • 71. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse