Farvel og tak

Af
| DMT Årgang 71 (1996-1997) nr. 08 - side 253-253

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Edition S
  • Annonce

    Kunstkritikk

Da Dansk Musik Tidsskrift indgik en fornuftsskilsmisse med Det Unge Tonekunstnerselskab i 1988, skulle parterne finde egne ben og ny identitet efter mange års samliv. For DMT var det ikke uproblematisk at stå alene: Ingen 'sikre' abonnenter, ingen garanteret økonomisk støtte, ingen kontorfaciliteter. I den situation trådte Musikvidenskabeligt Institut ved Københavns Universitet til og tilbød redaktionslokale og lager til tidsskriftet. Lærerne rykkede sammen og skabte dermed de fysiske rammer, der igennem en årrække har gjort det muligt at redigere og producere DMT. Derudover havde skribenter, abonnenter og annoncører tillid til, at DMT ikke bare ville, men også kunne eksistere uden en koncertforening i ryggen.

Instituttets gæstfrihed var i denne udvikling med til at skabe stabilitet og arbejdsro. Til gengæld har DMTs kontor været gennemgangsrum for instituttets studenter og lærere, der har kunnet boltre sig i spalterne. Der er tradition for, at DMT er det sted, man tager de første skridt som skribent og professionelt musikmenneske. Det har ikke mindst været tilfældet for studerende på musikvidenskab i København.

Musikvidenskabens nye indsigter har altid været et vigtigt emneområde for det DMT, der ser det som sin opgave at være det uafhængige, kritiske og debatskabende organ for samtidsmusik i Danmark. Det gælder både den kærlige behandling af selve musikken og det, der ligger uden for den. De kritiske artikler om musikvidenskaben og den overordnede styring af den, viser at DMT anser området for at være af vital betydning for musiklivet.

Den direkte årsag til at bofællesskabet mellem DMT og Musikvidenskabeligt Institut ophører, er, at instituttet på det seneste har haft mulighed for at rekruttere nye forskere. En ny professor skal rykke ind i DMTs lokaler efter sommerferien. Efter årtier med ansættelsesstop på universitetet kan musikvidenskaben nu endelig tilrettelægge en bemandingsplan, som også inddrager unge forskere med ny energi. En lykkeligere situation kan man ikke forestille sig.

Tidsskriftet vil fortsat følge udviklingen i de hjemlige musikvidenskabelige miljøer. Med dette nummer siger vi farvel og tak til Musikvidenskabeligt Institut i København i form af en feature om situationen lige nu. Med artiklen med den sigende overskrift Musikvidenskaben ved en skillevej, udtrykker de to unge musikstuderende Casper Cordes og Thomas Blomseth Christiansen behovet for at udvikle den musikvidenskab, der længe har sovet tornerosesøvn. Kys dem alle fra mig.

Årgang 71/1996-1997, nr. 08