Svar på DMTs leder i nr. 2

Af
| DMT Årgang 72 (1997-1998) nr. 03 - side 107-107

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Spor Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

I august måned inviterede jeg Anders Beyer som panel-deltager i P2musiks seminar - fordi jeg vidste, han er kritisk over for P2musik - og fordi vi var interesserede i kritiske holdninger for at blive bedre.

I DMTs oktobernummer følger Anders Beyer sit debatindlæg op på sin egen boldgade - som lederskribenten med frit slag. Sætninger som "Vi er flere der mener..." kobles med en sammenstilling af DRs pressemeddelelse efter seminaret og et citat fra Jyllandsposten, der netop bakkede Anders Beyers eget debatindlæg op.

Anders Beyer og nogle (men langt fra alle) komponister ønsker "langsom radio" - altså: 1-2 timers komponistportrætter eller dybdeborende serier. Det har vi både hørt og forstået. Vi har også indset, at DRs overenskomster skal forvaltes præcist og med mere ynde.

Men så til alle mærkværdighederne i Anders Beyers leder: Fx hans underlige fornemmelser over for P2musiks størrelse - med hans egne ord: »den omsiggribende institutions-elefantitis«. Ja, men det er jo netop fordi, vi har erkendt effekten af vores størrelse, at vi holdt et seminar for at komme tæt på brugerne - for netop ikke at isolere os. Vi vokser sandelig ikke for vores egen skyld. Vi tror, vi har en mission sammen med musiklivet, ikke imod det. Derfor vores rapport og seminar.

»På vegne af kritiske røster« fore-slår Anders Beyer dernæst - logikken fortsætter - at vi skal starte en kinesisk selvkritik i vores ugentlige magasinprogram Bolero, hvor vi bliver bedt om at sende »et kritisk indslag om vores personale- og ledelsespolitik«. Ja, jeg synes det er mageløs skoleblads-journalistik at fremkomme med sådan et forslag. Personalepolitik eller ledelsespolitik er ikke noget, en virksomhed diskuterer i dens produkt. Hvornår har vi set en artikel i DMT om DMTs personalepolitik?

»Har medarbejderne mundkurv på?« spørger Anders Beyer i et forsøg på at sprede en fornemmelse af, at der er noget der skal skjules. Svaret er naturligvis, at vi ikke diskuterer ledelses- og personalepolitik i programmerne. Naturligvis ikke. Det klarer vi selv - ligesom alle andre institutioner eller virksomheder.

Noget ganske andet er programpolitikken. Den stod til debat på det seminar, vi arrangerede (ingen havde i øvrigt bedt os om det, men vi syntes, det var rimeligt). Og den var til debat, da vi i november havde "Telefon til P2musik" og på de mange dialogmøder, vi har haft med lytterne i det forløbne år.

Nu har Anders Beyer så chancen for i en replik at sprede endnu mere udokumenteret vrøvl. Hvis niveauet er det samme som i hans oktober-leder, bliver debatten ikke længere.

Steen Frederiksen, P2musik-chef