uden titel

Af
| DMT Årgang 72 (1997-1998) nr. 04 - side 109-109

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Ansvarshavende redaktør:

Anders Beyer

Redaktionskomité:

Erik Christensen, Erik H.A. Jakobsen, Bertel Krarup, Jens Hesselager,

Hans Mathiasen, Karl Aage Rasmussen, Søren Møller Sørensen.

Forretningsfører:

Hans Mathiasen.

Layout:

Hans Mathiasen og Anders Beyer.

Redaktion og ekspedition:

Dansk Musik Tidsskrift,

Christian Winthers Vej 14,

1860 Frederiksberg C.

Tlf. + 45 33 24 42 48.

Fax: + 45 33 24 42 46.

E-mail: anders_beyer@information.dk

Giro 3 56 36 50.

Tryk: Werks Offset.

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter otte numre. Løssalg: kr. 35,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 250,00. Annual subscription (outside Scandinavia): DKK. 250,00 (excl. postage).

Udgiver:

Foreningen Dansk Musik Tidsskrift.

NMO - Ny Musik Odense.

c/o Det Fynske Musikkonservatorium, Islandsgade 2, 5000 Odense C.

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere:

Lille Elstedvej 271, 8520 Lystrup.

NUT - Nordjyllands Unge Tonekunstnere: c/o Nordjysk Musikkonservatorium, Ryesgade 52, 9000 Ålborg.

Musica Nova - Kronprinsensgade 7, mezz., 1114 København K.

Annoncepriser i DMT årg. 72:

1/1 side: kr. 1.935. 1/2 side: kr. 1.130.

1/4 side: kr. 630. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %.

Nr. 4 1997/98 • 72. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse