Fakta om komponistkonkurrence '98

Af
| DMT Årgang 73 (1998-1999) nr. 01 - side 17-17

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

»Det er mig en stor glæde på vegne af Det Kongelige Teater at kunne indbyde til Komponistkonkurrence '98, som udskrives i anledning af Det Kongelige Kapels 550 års jubilæum og Det Kongelige Teaters 250 års jubilæum i 1998.«

Sådan skrev teaterchef Michael Christiansen i sin henvendelse til nordiske komponister: Skriv et orkesterværk for symfonisk besætning. 1. prisen er på DKK 150.000, der er to priser à DKK 25.000. Det vindende værk bliver opført ved Det Kongelige Kapels jubilæumskoncerter den 27. og 28. november 1998. Det Kongelige Teater ønsker at »fejre kapellets lange liv med at udfordre det med et nyt, moderne og nordisk orkesterværk.«

I dommerpanelet sad Elaine Padmore (operachef), Klas Sjöblom (viceoperachef), Lee Morgan (soloklarinettist), Henrik Goldschmidt (solooboist), Lars Bjørnkjær (koncertmester), Michael Schønwandt (dirigent), Poul Ruders (komponist), Steen Pade, rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium) og Jens Brincker (Københavns Universitet).

Med til konkurrencebetingelserne hørte, at hver deltager kun måtte indsende ét værk, som skulle være komponeret for fuldt orkester og af 20-30 minutters varighed. Værket måtte ikke tidligere have være opført. Om udvælgelsen hedder det bl.a.: »De deltagende komponister er anonyme over for dommerpanelet indtil udvælgelsen af de 3 finaleværker har fundet sted.«

Den 25. juni 1998 sendte Det Kongelige Teater en pressemeddelelse, hvori det hed: »Dommerpanelet i Det Kongelige Teaters komponist-konkurrence 1998 i anledning af Det Kongelige Kapels 550 års jubilæum, har måttet konstatere, at ingen af de indsendte værker opfyldte de nødvendige kvalitetskrav. Derfor har dommerne ikke kunnet udpege nogle finaleværker, som forudsat i konkurrencebetingelserne.«

Om deltagerne hedder det videre i pressemeddelelsen: »Konkurrencen blev udskrevet for nordiske komponister, og i alt 47 tilmeldte sig konkurrencen. Heraf havde 22 afleveret partitur ved afleveringsfristens udløb den 1. maj 1998. Dommerpanelet har haft alle 22 partiturer til gennemsyn og vurdering, og har siden holdt adskillige møder, inden ovenstående beslutning blev enstemmigt vedtaget ved panelets sidste møde.«

Pressemeddelelsen blev sendt ved sommerferiens begyndelse, hvorfor reaktionerne på dommerpanelets afgørelse først kommer nu. I dette nummer af DMT træder to af konkurrencedeltagerne frem (Svend Hvidtfelt Nielsen og Ivar Frounberg) for at give deres mening til kende.

Red.