Musik er liv. Ny cd-rom om Carl Nielsen og hans musik

Af
| DMT Årgang 73 (1998-1999) nr. 01 - side 32-33

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Heroins of Sound
  • Annonce

    Kunstpauser

Musik er liv... - Carl Nielsens eget motto for den 4. symfoni står - nærmest helt besværgende - som overskrift til den nye store Carl Nielsen cd-rom Carl Nielsen - Mennesket og Musikken, som udkom tidligere på foråret. Og man må sige, at ophavsmændene til skiven har taget Carl Nielsen på ordet: Der er betydeligt mere liv end musik at hente på denne cd-rom. Carl Nielsens liv og virke er gennemdokumenteret i tekst, billeder, værklister, filmklip m.v., mens den musikalske dokumentation bliver ved et stort antal små koncertførersnutter af omkring et halvt minuts varighed. Som der står på hylsteret »60 lydeksempler med i alt omkring 40 minutters musik...«.

Mediet er oplagt til formålet. Dette 'multi-medie', der kan indeholde musikken i alle dens tilstandsformer: Noder, tekst, lyd, billede m.v. med computerens enestående muligheder for at hoppe ubesværet frem og tilbage imellem de forskellige lag. Forudsat altså at disse bevægelser er forberedt af tilrettelæggerne. Og her har ophavsmændene til cd-rom'en desværre begrænset mulighederne noget. Hvad jeg senere skal komme ind på.

Markedet for denne type komponistportrætter på cd-rom har herhjemme i nogle år været behersket af Microsofts serie om de klassiske komponister Mozart, Beethoven, Schubert, Richard Strauss og Stravinsky. Hertil kommer Voyagers So I've heard-serie. Microsofts udgivelser kredser omkring komponisternes liv og virke og ét enkelt værk, Voyagers om en musikhistorisk periode. Fælles for dem er, at musikken er til stede som lyd og små nodeeksempler - aldrig partituret som helhed med mulighed for synkront at følge med i noderne, mens musikken spiller. Det betyder, at den danske tradition for forpligtende analytisk tilgang til musikken, som er en del af det videregående arbejde med stoffet, helt udelukkes. Og materialet får karakter af konversationsleksikon, hvor man kan gå hen og få enkeltoplysninger, en god historie - og i tilgift et musikeksempel spillet.

Sådan er mediet naturligvis også nyttigt, bl.a. fordi det er så rummeligt, at der næsten ikke er grænser for den tekstmængde, en cd-rom kan rumme udover alt det andet - lyd, billeder, fotos, film.

Og det er netop som opslagsværk, Carl Nielsen cd-rom'en har sin styrke. Den er ganske simpelt spækket med oplysninger om Carl Nielsen. Stort og småt imellem hinanden. Fra intime familiesituationer og billeder fra rejser til en helt ajourført diskografi, værkliste og biografi.

Det er en kolossalt nyttig og meget appetitlig sag, man her får til sin viden om Carl Nielsen. Og den er forbilledlig nem at navigere rundt i - når man har computeren tændt. For hvis man først skal hen og tænde maskinen for at få en enkelt oplysning, vil man naturligvis hyppigt gå hen i reolen og slå op i en bog i stedet for.

Det er netop ét af problemerne ved mediet her og nu. Det er lidt for besværligt at bruge disse 'håndbogs-cd-rom'er', fordi de færreste vel har computeren stående tændt hele dagen, så man lige kan gå hen og slå op.

Man vil altså udpræget bruge dette materiale til en orientering i dette store område - og som opslagsværk. Og som sådan er cd-rom'en mægtig god. Den er overskuelig i sin opbygning, enkel og pæn i grafikken, logisk i vejene til og fra og som sagt fyldt til randen med viden om området. Som sådan er den ikke svær at anbefale. Og jeg mener, at den bør findes i ethvert nogenlunde velassorteret musikhåndbogsbibliotek. Den vil naturligvis også være velegnet for den elev eller studerende, som vil skaffe sig et overblik over dette store materiale. Let og ubesværet bliver man ledt igennem Carl Nielsens liv og værk - med mulighed for små svinkeærinder til Carl Nielsens rejser og øvrige eskapader.

Hvis man derimod vil gå mere grundigt til værks - enten høre musikken i længere stræk eller gå i dybden med musikken - må man søge andre steder hen. Til indspilningerne, som man kan finde henvisninger til, og til henholdsvis partiturer og analy-ser i specialværker. For tilrettelæggerne har som nævnt valgt at lade musikken repræsentere af små vignetter - eksempler af et halvt til et helt minuts varighed. Ofte bragt i samme opslag som en manuskriptside af den pågældende musik, men - hvad der er helt besynderligt - uden mulig-hed for at høre musikeksemplet og se manuskriptsiden samtidig. I det sekund man aktiverer musik-spille-ikonet, forsvinder manuskriptsiden til fordel for et pladecover til den pågældende indspilning. En disposition, som formentlig kan forklares med et ønske om at dokumentere indspilningen - eller et ønske fra producenten om at få noget reklame.

Den oplagte chance for at følge med i musikken, når man læser manuskriptet, bliver altså hermed udelukket. Og det er en skam. Men det korresponderer med cd-rom'ens øvrige fravalg af at lade brugerne kigge i noder og høre musik samtidig. Det må ellers siges at være en af multimediets virkelige styrker, at man synkront kan høre musik og se parti-turet glide forbi.

Denne facilitet, som ville tilgodese den viderekommendes ønske om at trænge dybere ned i stoffet, må man savne. Og det kan udmærket lade sig gøre, hvilket er set suverænt bevist på en glimrende måde i det franske Microfolies udmærkede cd-rom om Berlioz og Symphonie fantastique, hvor gennemgangen af symfonien er bygget op over en grafisk basis, inddelt efter takterne i partituret, hvor man så hele tiden kan gå ind på det og det sted i partituret og se noderne og høre musikken, stoppe op, læse, analysere, gentage, gå forfra, gå til kommentarer om stedet etc. etc. - altsammen med reference til selve værket.

På den måde bliver musikken det centrale - med tråde ud til resten. Liv, værk, kommentarer, analyser, billedklip fra orkestret m.v.

Ved en præsentation for nogle gymnasieelever med musik som hovedfag, som brugte nogen tid på at navigere rundt i cd-rom'en, blev det da også klart, at de savnede muligheden for at komme længere ned i materialet - ned i musikken. De små snutter, som ledsagede præsentation og værknoter, blev i længden lidt irriterende. Denne udfadning efter et halvt minut - og uden mulighed for at følge med - det virkede ikke stimulerende på lysten til at fortsætte. Og til en decideret klasseundervisning vil det være helt uegnet med denne tekst med tilhørende eksempler.

Det er tydeligt, at dette materiale har sin største værdi som primær orientering i et stort spændende område og som opslagsværk. Til det formål bør det findes i alle musiksamlinger, og til det formål tøver jeg ikke med at anbefale cd-rom'en varmt. Men hvis man vil ned i stoffet og lære musikken at kende, skal man til selve sagen - partitur og indspilning. Og til den ende er der god hjælp at hente i bibliografi og diskografi.

Men jeg synes altså, at det er en skam, at man ikke har brugt lidt mere fantasi til at vise os Carl Nielsens musik med de helt enestående muligheder, multimediet åbner for synkron leg med noder, billeder og lyd. Der er oven i købet stolte traditioner herfor inden for landets grænser - tænk bare på grafikeren Leif Marcussens ypperlige - og verdensberømte - pausefilm over en stump af valsen fra Carl Nielsens sjette symfoni! Det behøver ikke blive poppet bare fordi man tænker lidt utraditionelt. Og hvis dette nye medie skal have en eksistensberettigelse, må det vel være fordi det kan ikke alene mere, men også andet end de gamle medier. Jeg ved godt at animation bruger meget plads på sådan en skive, men da hellere et levende pædagogisk analyseeksempel end et fjoget klip fra Erik Clausens film af nogle drenge på et teglværk eller af Leonard Bernstein i frimærkestørrelse dirigere et par minutter af starten på Espansiva.

Og endelig et lille hjertesuk af teknisk art: Når nu Macintosh computere er så udbredt blandt musikfolk, fordi de har så mange fordele netop for os, hvorfor udgives denne cd-rom så udelukkende til pc-platform, når det endda er blevet almindeligt at udgive cd-rom'er til begge platforme? Efter min opfattelse er det et forkert signal at sende til musikfolket.

'Carl Nielsen - Mennesket og Musikken'. Cd-rom produceret af AM Production Multi Media K/S. Hovedredaktør: Knud Ketting.

ISBN 87-986907-0-1. Pris: 295 kr.

Finn Gravesen er gymnasielærer og fagkonsulent i musik.