Dansk musik - en ny bibliografi

Af
| DMT Årgang 73 (1998-1999) nr. 02 - side 61-62

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Lansing D. Mc Loskey: Twentieth Century Danish Music. An Annotated Bibliography and Research Directory (Music Reference Collection 65), Greenwood Press, Westport Connecticut og London 1998. £ 55,50.

ISBN 0-313-30293-6. ISSN 0736-7740.

Det må siges at være en nærmest uoverkommelig opgave, Mc Loskey har taget på sig: En omfattende bibliografi over litteratur om det 20. århundredes danske musik på alle sprog. Og ikke nok med det - som forfatteren gør rede for i forordet, gik det i løbet af arbejdet op for ham, at det ikke var tilstrækkeligt med en bibliografi, der måtte også et 'research directory' til, hvad der dækker over en fortegnelse over private og offentlige institutioner, uddannelsesinstitutioner, bog- og pladeforlag, orkestre og festivaler i dansk musikliv, samt - hvad der er en fremragende idé for en bog, der primært henvender til et internationalt publikum - en fortegnelse over musikrelaterede danske internet-adresser.

Med udlandets stadig øgede interesse for dansk musik, og ikke mindst for dansk musik fra dette århundrede, er der naturligvis også opstået et behov for information om dansk musik uden for kongerigets grænser. Nærværende bog er tænkt som en nøgle til denne information henvendt til det internationale publikum af interesserede og fagfolk. Afgørende er altså, hvordan bogen fungerer på disse præmisser.

Ideen om at kombinere bibliografien med et research directory burde måske nok have været overvejet en ekstra gang alene af den grund, at de to størrelser har vidt forskellig levetid. Adresser og navne på kontaktpersoner forældes hurtigt, og langt hen ad vejen er det overflødigt, idet der eksisterer såvel NOMUS-kataloget som Dansk Musik Årbog, der begge dækker dette område og opdateres løbende. Sidstnævnte er nu også tilgængelig i en internetudgave. Man kunne have nøjedes med adresser på det danske og det færøske MIC, adresser på forskningscentre uden for Danmark og internet-adresserne.

Bag i bogen finder man henholdsvis en kronologisk og en alfabetisk liste over danske og færøske komponister, hvad der er ganske nyttigt. I den kronologiske liste er de 30 mest betydende komponister fremhævet, hvad der naturligvis må bero på et skøn, men det kan undre, at der ikke blev plads til Jørgen Bentzon i det selskab. En skønhedsfejl er det også, at Aksel Agerby gøres ti år yngre, end han var, værre, at Paul von Klenau slet ikke er nævnt.

Bogens ni sider lange, historiske overblik over det 20. århundredes danske musik kan heller ikke siges at være særlig præcist. For eksempel karakteriseres Finn Høffding som en komponist påvirket af fransk impressionisme (s. xvi) og Niels Viggo Bentzon udnævnes til at være den første danske komponist, der har skrevet om Schönberg (s. xvii) - hans første bidrag om Schönberg, i bogen registreret som B57, er skrevet 30 år efter, at Riisager med et indlæg i Nationaltidende markerede startskuddet til den første bølge af Schönberg-reception blandt danske komponister.

Med 499 bibliograferede enheder er der grænser for, hvor omfattende bibliografien kan siges at være. Forfatteren har valgt den afgrænsning, at bibliografien primært skal dække den danske musik efter Carl Nielsen, hvad der er en både legitim og fornuftig beslutning. Carl Nielsen-litteraturen er for det første særdeles omfattende, og for det andet kan han henvise interesserede til Mina Millers Guide to Research og til hendes supplerende bibliografi i The Nielsen Companion. Omend der også her kunne bidrages med nyt, ville en omfattende Carl Nielsen-bibliografi til afløsning af Millers være et projekt i sig selv. En anden afgrænsning består i at definere dansk musik som musik i Syddanmark og på Færøerne. At Færøerne således kommer med, må siges at være værdifuldt i betragtning af den betydningsfulde produktion af ny musik, der kommer fra øerne. Det må også være forfatterens ret at vælge at lade Grønland ude af betragtning - men argumentet er helt tosset: »Greenland, the West Indies and other geographically and culturally remote former Danish colonies are not included.« (s. x).

Som bogens indledende citat afspejler det, i hvor høj grad Mc Loskey ser Danmark udefra: »Something is weird in the state of Denmark. The king rides a bicycle, and the density of musical composers per square kilometer exceeds that of all other countries.« Citatet stammer fra et amerikansk musikleksikon, og hvorfor den slags eklatant sludder skal indlede forordet, kan man kun gætte på. Om det er for at strejfe klangen af Hamlet og pussenusselandet, hvor børnene står i barnevognen uden for cafeerne eller det er en ikke velvalgt henvisning til, at der er et forholdsvis tæt netværk af komponister, orkestre osv. i forhold til fx USA, må stå hen i det uvisse. Målt pr. kvadratkilometer må Færøerne i øvrigt stå yderst stærkt, mens Grønland nok aldrig kommer på hitlisten.

En yderligere afgrænsning af bibliografien er i modsætning til de tidligere nævnte problematisk. Det drejer sig om behandlingen af artikler i Dansk Musik Tidsskrift, som Mc Loskey med rette betegner som det mest betydningsfulde tidsskrift på området; men stillet over for bladets enorme mængde af relevante artikler, synes han at slå opgivende ud med armene: »So numerous are the articles on Danish 20th century music in dmt that only a representational sample of important articles is included in this bibliography.« (s. xi) I stedet henviser han til DMTs årlige indeks og indekseringen i de internationale bibliografiske hjælpemidler som The Music Index og RILM. Det stykke arbejde havde man nok forventet, at udgiveren af denne bibliografi havde taget på sig i stedet for at overlade folk til selv at søge efter artikler netop i det vigtigste tidsskrift.

Selv om forfatteren altså lover os et repræsentativt udvalg af vigtige DMT-artikler, er det uklart - og ikke kun vedrørende disse artikler - hvilke kriterier han har anvendt for medtagelsen. Således er der medtaget en række henvisninger til komponistartikler i New Grove, hvad der synes inderlig overflødigt. At slå op i et af de store leksika behøver man netop ikke en bibliografi for at finde ud af. Man får en fornemmelse af, at Mc Loskey gennem et årelangt arbejde har samlet sammen til en bibliografi, hvor stikordet har været dansk musik, og hvor der ikke har været overskud til først at overskue det hele, og derefter vælge de mest relevante artikler om fx en komponist ud efter gennemskuelige kriterier.

Et par eksempler kan illustrere dette. Slår man op under Finn Høffding får man 14 henvisninger, hvoraf de 6 henviser til bredere artikler. 2 henvisninger er til artikler af Høffding, 1 er et lille interview, 1 er hans værkfortegnelse, 1 er til New Grove. Hvad der ikke er med, er de to store interview i DMT 1982 og 1996, ej heller Svend Ravnkildes tysksprogede artikel i Carl Nielsen-særnummeret af Österreichische Musikzeitschrift fra 1996, der nok skulle kunne interessere udlændinge.

Slår man op under Riisager får man blandt andet hans to essaysamlinger fra 1952 og 1957, men man får ikke Niels Krabbes udgivelse af Riisager-artikler med tilhørende bibliografi fra 1997. Selv om det er tæt på deadline er der dog andre bøger fra 1997 med hos Mc Loskey. Prøver man Jørgen Bentzon får man et lignende resultat. Ud af 8 henvisninger er de 5 bredere fremstillinger, og en er et par optrykte kronikker. De to resterende titler er mindeskriftet, der blev udgivet i 1957 og Morten Topps artikel om komponisten i bogen Music in Copenhagen. Hverken Morten Topps biografi fra 1979 med komplet værkfortegnelse eller Finn Høffdings store portrætartikel i tidsskriftet Musik fra 1967 er med.

Læseren får således meget at vide om dansk musik, hvis vedkommende følger Mc Loskeys henvisninger. Men det er næppe altid det mest relevante. På den anden side må man indrømme, at man selv på områder, hvor man troede at kende litteraturen, støder på henvisninger til artikler i tidsskrifter, hvor man aldrig selv ville have fundet på at lede. Den slags er jo opløftende og gør, at bogen under alle omstændigheder er et nyttigt redskab at have ved hånden.

Årgang 73/1998-1999, nr. 02