Nødråb camoufleret som vision?

Af
| DMT Årgang 73 (1998-1999) nr. 04 - side 109-109

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Vision -en, -er (lat. visio, ..onis, af videre se) syn; hvad der i form af et billede viser sig for ens indre blik; syn der skyldes hallucination; religiøs åbenbaring; visionær (fr. visionaire) som har visioner; synsk.

Statens Musikråd har udsendt visioner for det danske musikliv i en tryksag. De er gengivet uforkortet i dette nummer. Billedet på fremtidens danske musikliv, som det ser ud for Musikrådets indre blik, er kommet ned på papir og ud til folket. Til behagelig orientering - mere kan det vist ikke blive til. Ikke desto mindre er ikke en vision men flere visioner nedfældet. Og ikke nok med det: »De opstillede visioner skal følges op af konkrete handlingsplaner og strategier.« Men som altid hos det siddende Musikråd skal det »dog først ske efter en debat i musiklivet.«

Det havde været velgørende om Musikrådet havde trådt i karakter med et udspil, udformet så man var helt sikker på, at rådet virkelig mente noget med visionerne. At medlemmerne ville gå igennem ild og vand for visionernes skyld. At rådet om nødvendigt ville gå af, hvis visionerne ikke blev gennemført. At bruge ordet vision bør forpligte. Hvis man i virkeligheden ikke tør eller ønsker at handle visionært må man udtrykke sig mindre ambitiøst. "En idékatalog med overordnede stategier, som musiklivet selv kan arbejde videre med" kunne en mere beskeden overskrift være. Men overskriften er "Statens Musikråds visioner for det danske musikliv". Det er da en overskrift der vil noget.

På den anden side: Billedet af Musikrådet som et stykke vådt sæbe, der hele tiden glider ud af hænderne når man vil tage fat om det, må ikke blive for tydeligt. Evnen og viljen til dialog skal man ikke latterliggøre, og Musikrådets vilje til at sende stort såvel som småt en tur ud i plenum skal man ikke entydigt nedgøre. Rådet skal bedømmes på resultaterne, og selv om det ikke er lykkedes det administrerende råd at tilføre området flere midler, er der dog kommet forbedringer her og der. Hvis rådet får held med at give det rytmiske område et løft som følge af et vel tilrettelagt forarbejde, vil en del af ovenstående kritik blegne.

Er man velvillig, kan man også tolke Musikrådets overordentlig politisk korrekte måde at operere på som en slags demokratisk proces. Vi har tradition for at snakke om tingene. Det grundlæggende spørgsmål, der melder sig i forbindelse med et nyt råd er imidlertid, om musiklivets interessenter ønsker et musisk advokatkontor eller en musikfaglig kompetence, som tegner firmaets profil i offentligheden. Det ene er ikke i udgangspunktet bedre end det andet. Bare der kommer konkrete forbedringer i musiklivet. Det er ellers ikke fordi det generelt i musiklivet skorter på konkrete områder, som kunne trænge til visionære anvisninger: Det Kgl. Teater, som mere og mere ligner en suppe-opera, de mange vigtige institutioner med de pr. definition alt for få midler. Få har for meget, færre har format. Som bekendt. Vi har osse talt med kulturministeren. Med ønsket om at de alle må få en glædelig jul og et visionært nytår,