Musik over grænser

Af
| DMT Årgang 74 (1999-2000) nr. 01 - side 1-1

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Der er mange gode grunde til at gøre sig bekendt med musik fra nær og fjern; man har set eksempler på at det har haft positiv indflydelse på skabende kunstnere, at de har orienteret sig i 'fremmed' musik. Det har også vist sig, at åbenhed over for andre udtryksformer/mennesker kan skabe forståelse for og accept af kulturelle forskelle. Faktisk kan man opregne en længere række snusfornuftige grunde til at det er hensigtsmæssigt at møde de fremmede og deres kunst. Tag nu bare tyskerne. Dem har vi i sandhed haft et noget kritisk-kærligt forhold til - blandt andet på grund af Tysklands skæbnetunge historie op igennem århundredet, som ikke just har medført en udligning af mentaliteterne. Det findes der også eksempler på. Jeg slår op på en tysk komponists hjemmeside. Blandt æresbevisningerne hedder det, at komponisten var Composer of the European Cultural Capital Copenhagen. Altså komponisten par excellence i København i 1996. Man trækker på smilebåndet over og tænker, at noget lignende vrøvl ville en dansk komponist aldrig skrive på sin hjemmeside. Hvis hun overhovedet har en hjemmeside. Vores fordomme trives, når vi oplever tyskernes storhedsvanvid, vi kan ikke ha' det, vi må pille dem ned, ganske som filmseriens grisehandler, der opdrager hunden til at afvise pølsen, hvis det er 'en tysker'.

Nu er det sådan, at ikke alle tyskere lider af megalomani, som ovenstående kulturbykomponist. Med hånden på hjertet kan de fleste af os komme i tanke om tyskere, som vi finder morderligt sympatiske, især hvis de ligner os selv. Så hvorfor ikke gøre noget ved sagen og invitere dem til landet? Der er grund til at skabe rum til musikopførelser og samtale for derigennem at punktere nogle af de fordomme, der siden 2. Verdenskrig har været mellem de kunstneriske miljøer. Der er i Danmark nærmest tradition for at nære skepsis over for ny tysk musik og musiktænkning. DMT har i samarbejde med Goethe-Insitut og Louisiana planlagt at gennemføre et møde mellem danskere og tyskere. Komponisttreffen har vi kaldt det. Ambitionen er at føre nye ideer frem med det mål at skabe nye indsigter i de kunstneriske miljøer. Dette tidsskrifts læsere skal være hjerteligt velkomne til at kikke indenfor på Louisiana sidst i august. Vi begynder med at fejre dansk musiklivs grand old man, der runder de fire snese, Niels Viggo Bentzon: Onsdag den 25. august kl. 19.30 er der Bentzon-koncert på Louisiana. Komponisttreffen begynder torsdag morgen. Inde i bladet kan De læse mere om arrangementets indhold og form.

'Musik over grænser' dækker også et andet af dette nummers temaer: Internet og ophavsret. På de følgende sider kan De - alt efter temperament - læse om en fremtidsvision eller et skrækscenarie. Realiteterne er ikke til at komme udenom: Musik flyder frit i netværkssystemer og kan tages ned til private computere. Hvem ejer musikken? I de senere år er ophavsretten blevet stadig mere problematisk og kompliceret, og alt tyder på at udviklingen fortsætter i stadigt accelererende tempo.