Taktløs musik

Af
| DMT Årgang 74 (1999-2000) nr. 01 - side 14-17

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Copenhagen International Experimentalmusic Festival / CIEF afholdes i år for 6. gang.

Eksperimentalmusikken er i udvikling over hele verden, men de enkelte landes scener er så små, at det internationale samarbejde er en nødvendig forudsætning for at udviklingen kan fortsætte. Der er mange initiativer i gang for at få formaliseret et internationalt netværk, og Skræp arbejder tæt sammen med Gracia Territori Sonor i Barcelona, Audio Art Festival i Krakow, Polish Composers Union i Warszawa, Namasté i Paris og er i løbende kontakt med grupper i Ungarn, Sverige, Østrig, USA, Tyskland og enkeltpersoner med interesse for sagen over hele verden.

I år foregår festivalen over de to sidste weekender i august: Torsdag til søndag + torsdag til lørdag. Arrangementerne finder sted i Teater Styhr & Kjær i Huset i Magstræde (København), hvor Musik Caféen tidligere havde til huse. Og der bliver en enkelt udendørskoncert i Botanisk Have om søndagen. Der kommer gæster fra Tyskland, USA, Storbritannien og Norge. Programmet omfatter installations-improvisationer med grammofoner og elektrisk guitar, dirigerede improvisationer, legetøj i samarbejde med vokal, percussion og elektronik, elektronik og lydskulptur, jazz-punk, fri improvisation à la jazz, samt et åbent værk for Big Band med dirigent og klang-regi. Musikken er en stadig søgen efter adækvate udtryk for samtidens lydlige og åndelige landskab.

Koncerterne kan være planlagt til mindste detalje, men har ofte en løsere plan. Der kan være grafiske partiturer og tekster til fremførelserne. I nogle konstellationer bru-ges arbejdstitler og opdelinger af musikerne i forskellige konstellationer.

"Toys'N'noise" på initiativ af Martin Klapper og P.O. Jørgens' "Sweethearts In A Drugstore" er improvisationsorkestre. Sidstnævnte er et fortløbende projekt, som bl.a. har til formål at musikerne får et dybere kendskab til hinanden. På den europæiske improvisationsmusik-scene er det musikere, der igennem årene har optrådt i utallige kombinationer og turneret på de fleste festivaler for denne musik, f.eks. "Taktlos" i Schweiz og "Total Music Meeting, Berlin (org. FMP 1992)". Blandt musikerne finder vi fx basunisten Johannes Bauer og trompetisten Axel Dörner (Tyskland), violinisten Phil Durrant og tangentspilleren og elektro-jongløren Pat Thomas (England). De bakkes op af bassisten Peter Friis Nielsen og initiativtageren P.O. Jørgens. Både Durrant og Thomas bruger elektronisk lyd og former sammen med de andre "Sweethearts" - et elektroakustisk udtryk, der er stærkt suggererende, som at rejse i ukendte himmelrum i en fjern fremtid.

En stor del af Martin Klappers instrumentarium er legetøjsinstrumenter og -ting, som kan lave lyd. Klapper har til denne koncert valgt at samle tre musikere fra England, Steve Beresford, Richard Sanderson og Roger Turner, samt amerikaneren, Anna Homler, som alle spiller på legetøj i kombination med andre instrumenter. Martin Klapper er allerede en vidt berejst og berømmet musiker på improvisationsscenen.

Mere stramt planlagte forløb forløses på festivalens første og sidste dag: Først Christer Irgens-Møllers 'dirigerede improvisationer', siden Vagn Olssons 'Big Band med åbent værk'. I førstnævnte er der indøvet dirigent-tegn, som bruges spontant i opførelsen - Olssons værk Entiter er et åbent værk. Værket er udarbejdet for symfoniorkestrets instrumentgrupper: Træblæsere; messingblæsere; klaver, slagtøj og tasteinstrumenter; strygere.

Ved den aktuelle koncert er hver gruppe besat med to musikere. Dertil er der udarbejdet et selvberoende lydregi, som er udviklet i samarbejde mellem komponisten og en programmør. Lydregiet består af et program, der optager, processerer og denaturaliserer instrumenterne i orkestret. Lydregisekvenserne afspilles efter et selvstændigt partitur. Værkets form og længde er fri, de individuelle orkester- og soliststemmers forløb og kombination bestemmes af dirigenten, der fastlægger et eller flere gennemløb af komponistens oplæg, der består af 12 stemmer og 1 pause for hver gruppe. Der består både åbenlyse og esoteriske forbindelser mellem de enkelte gruppers stemmer. Ved realiseringen af partituret er kom-ponist og dirigent adskilt og værkets genesis bliver derfor processuelt snarere end deterministisk.

Orkesterpartitur og computerpartitur er ligeledes selvstændige entiteter, hvor dirigenten ingen indflydelse har på computerprogrammets afvikling. De individuelle stemmer og procedurer er genererede efter aleatoriske principper, fibonacci-rækker, serielle principper o.a. tonegestalter. Det samme gælder for lydregiprogrammet, der er udarbejdet efter eksponentielle og additive sekvenser, syntetiske skalaer, overtonerækken m.m. Dertil passager, som er skrevet ud i noder, samt ledsagende lyd. Den norske saxofonist Erik Balke bliver præsenteret af bassisten Peter Friis Nielsen, sammen med Hasse Poulsen, guitar og P.O. Jørgens på slagtøj. Claus van Bebber spiller udvalgte ridser på sine ti rejsegrammofoner i sin "Schallplatten Konzert". Han formår at få et lydbillede frem som virker både velkendt og dybt abstrakt. Det er en musik med sit eget tempo, som bevæger sig som en evigt fremadskridende metamorfose. van Bebber har sin landsmand, guitaristen Hainer Wörmann med sig til denne koncert.

Skræp tyvstartede Den Anden Opera i august 1994 med den første udgave af CIEF med gæster fra USA, Frankrig, Tyskland, Storbritannien og Sverige. Koncerterne fandt sted i den sidste weekend i august og afsluttedes med et sym-posium. Det år var amerikaneren Phill Niblocks opførelse af Didjeridoo & Didjerido'n't nok den, der står klarest i erindringen som en udfordring for alle tilstedeværende, da Niblocks computer i anden halvdel spillede så højt at vinduerne klirrede og gulvet dirrede.

I 1995 i den første weekend i august var CIEF igen på banen og inddrog Sankt Hans Torv med bl.a. Miwako Tomozawa (Japan) og Frederiks Bastion med Certain Ants og Roger Turner fra England samt Sophienholm ved Bagsværd Sø i fri luft med Pair a' Dice/ Jeffrey Morgan (USA) og Joker Nies (D). Også en musikalsk aktion fandt sted på et lille skib rundt i Københavns Havn. Med slagtøj og elektrisk forstærket musik i samspil med byens og havnens lyde, provokerede og forlystede SKRÆP et overrasket publikum langs kanalerne.

I 1996 under Kulturbyen startede CIEF i Den Anden Opera med et symposium og indlagte prøver i en uge, siden tre dage med 5 CIEF-koncerter ialt. European Improvisation Orchestra blev dannet med 16 medlemmer fra 12 nationer: Danmark, Tyskland, Sverige, Polen, England, Spanien, Portugal, Ungarn, Østrig, Belgien, Finland og Rusland. Vi dannede også European Experimental Composers og udarbejdede og underskrev "Declaration of the first Symposium of European Experimental Composers, Copenhagen 3-14 October 1996" (se: www.skraep.dk). I 1997 afholdt vi det andet møde i Barcelona og i 1998 var Skræp vært for det tredie møde ved Warsaw Autumn Festival.

I 1997 måtte vi dele festivalen op i 2 dele, der afholdtes i maj og november igen i Den Anden Opera, men også i samarbejde med Kulturfabrikken på Amager og med gæster fra England, Australien, USA, Sverige, Polen, Holland og Frankrig. Der var bl.a. åbne prøver på Kulturfabrikken i en uge. "Voice Crack" fra Schweiz spillede på sønderdelte elektronikdele og "Music for Making Sense" fra Australien lavede et lydunivers i kombination med stemme- og lydpoeten Amanda Stewart. Polske Ch@k Duo med Krysztof Knittel fra Warsawa og Marek Choloniewski fra Krakow viste deres særprægede og interaktive computer- og synthesizer-kunst.

I 1998 var det femte gang, vi lavede CIEF, og samtidig var det Skræps 10 års fødselsdag d. 15. juni, så dér åbnede vi årets festival, der kørte hele ugen i Den Anden Opera, med en afstikker til Base Camp på Holmen om lørdagen, hvor arrangementet, der kørte fra kl. 15.00, havde alle Skræp folk på scenen med gæster.

Den engelske saxofonist Evan Parker spillede sammen med danske Ghost-in-the-Machine. Igen med gæster fra USA, Italien, Sverige, England, Tyskland, Australien, Schweiz og Kroatien.

CIEF og Skræp støttes af de bevilgende myndigheder og er i år finansieret af Kulturministeriets Udviklingsfond, Statens Musikråd, Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning og Københavns Musikudvalg.

Generel info: www.skraep.dk