Dansk Musik Tidsskrift on-line

Af
| DMT Årgang 74 (1999-2000) nr. 07 - side 243-243

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

Læs og tag stilling!


Projektet 'Det elektroniske forskningsbibliotek' som finansieres af offentlige midler har iværksat udviklingen af en række fagportaler på nettet, herunder en musikportal. Dens opgave er at give musikforskere og musikstuderende struktureret adgang til de mange musikressourcer, der findes på nettet.

Styringsgruppen for musikportalen har som et delprojekt iværksat en fuldstændig digitalisering af Dansk Musik Tidsskrift siden tidsskriftets start i 1925 og dermed en tilgængeliggørelse on-line på nettet af samtlige artikler i DMT.

Bestyrelsen og redaktionen for DMT bakker naturligvis dette projekt op ud fra ønsket om at give forskere, studerende og andre interesserede mulighed for let adgang til tidligere publicerede artikler samt mulighed for tværgående søgning på komponistnavne osv. i det store materiale.

Det har ikke været muligt for DMT at cleare rettighederne til de mange artikler hos de forskellige ophavsretshavere. Vi skal herved anmode eventuelle rettighedshavere, som ikke måtte ønske deres allerede publicerede artikler lagt ud på nettet om at henvende sig til redaktionen; sådanne artikler vil herefter blive udtaget af digitaliserings-projektet.

Med venlig hilsen

Anders Beyer

Årgang 74/1999-2000, nr. 07