Fra vor egen verden

Af
| DMT Årgang 74 (1999-2000) nr. 07 - side 217-217

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Samtale på Klang Festival
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Dansk Musik Tidsskrift har snart 75-års fødselsdag. På nordisk plan er det faktisk en rekord, og de rundt regnet 20.000 sider har gjort tidsskriftet til en uomgængelig kilde, når især dansk og nordisk musikhistorie skal skrives. DMT er blevet citeret og diskuteret gennem alle årene, og sådan skal det fortsat være, men den betragtelige stofmængde er efterhånden vanskelig at få et overblik over. Derfor har DMT i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek påbegyndt en digitalisering af alle tidsskrifter siden 1925. Ved at have DMTs tekster liggende som en database på internet, giver vi forskere, studerende og andre mulighed for let adgang til tidligere publicerede artikler samt tværgående søgning. Vi regner med at kunne præsentere det færdige projekt for vore læsere i efteråret 2000. Læs om digitaliseringsprojektet i dette nummer.

E-mail og internet er slet ikke så gammmel som DMT. Den elektroniske post er den nye, rappe kommunikationsform mellem skrift og tale, som i kraft af sin hurtighed forener samtalens fordele. To DMT-læsere har ping-pong-kommunikeret om ophavsretten på e-mail. Er det fremtidens måde at udvikle nye forståelseshorisonter? Den elektroniske måde at kommunikere på vinder i stadig højere grad indpas i vores verden, samtidig med at mennesker påny er begyndt at skrive breve til hinanden - med sirlig håndskrift. Breve som beholdes og gemmes. Er det sådan at vi kun skriver breve, når det virkelig er vigtigt, personligt? Vi er flere der stadig kan nyde at have papir i hånden, læse rigtige bøger, se smukke nodeudgivelser på pænt papir. Det ene udelukker ikke det andet - dette tidsskrift vil fortsat udkomme på papir.

Ivar Frounberg fylder 'kun' 50 år (den 12. april), men han har ikke desto mindre både komponeret musik, skrevet om musik i bl.a. dette tidsskrift og virket som pædagog. Dette i en grad og med et engagement, der gør det rimeligt at stoppe op og give en situationsrapport fra slagmarken. Frounberg holder fanen højt - vi giver et signalement af manden og hans musik.

På de følgende sider diskuterer vi to nye operaer, som har været genstand for debat af selve opera-mediet: Poul Ruders' Tjenerindens fortælling og Per Nørgårds Nuit des Hommes. De to komponister sætter sagen på spidsen og har skabt kunst, der giver genlyd viden om. DMT dykker ned i forudsætningerne.

Vores dybdeborende interesse gælder også den nyeste forskning inden for komponisters ørevækst. Det har vist sig, at livslang vækst af ører kompenserer for det naturlige, aldersbetingede høretab. Kroppens naturlige tilpasningsevne er ekceptionel - DMT dokumenterer med henvisning til danske og udenlandske komponister.

Årgang 74/1999-2000, nr. 07