Om Figura - en replik

Af
| DMT Årgang 75 (2000-2001) nr. 03 - side 108-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Glemte kvindelige komponister
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

I DMT nr. 2 kan man læse om det glimrende ny musik-ensemble Figura. Herunder orienteres man om det imponerende antal uropførelser, Figura i sin levetid har præsteret. Og ser man nøje efter, kan man imponeres endnu mere over det store antal værker, der er 'bestilt af Figura'.

Hvad jeg savner er en - dog mindre - liste over værker bestilt til Figura. Det drejer sig om værker af Hans Peter Stubbe Teglbjærg, Jens Hørsving, Ivar Frounberg, Sunleif Rasmussen og Anders Brødsgaard. Og det drejer sig om værker, bestilt og betalt af Danmarks Radio til Figura. Ganske vist er værkerne på listen, men altså gemt i en usandhed.

Det er jeg ked af, for Danmarks Radio havde gennem en årrække et ganske omfattende samarbejde med Figura, som i en vis forstand havde status som fast ensemble ved koncerterne i Studie 2. Det var en bevidst strategi fra Mogens Andersens side at give disse entusiastiske og talentfulde musikere gode arbejdsvilkår, og den debut, der i DMT-portrættet omtales som 'Figura 6' fandt sted i Radiohusets Studie 2 25. januar 1993 som et samarbejde mellem DUT og Danmarks Radio. Altså før forekomsten af det nuværende store antal ny musik-ensembler.

De følgende år intensiveres Figuras samarbejde med Danmarks Radio og kulminerer i 1997 med et storstilet projekt, naturligvis også udtænkt af Andersen, nemlig over en flerårig periode at bestille et antal værker (man aftalte foreløbigt hele 10 bestillinger) til Figura. Konceptet lød på elektroakustisk musik med værker, der hver især fokuserede på ét af Figuras medlemmer. Som det eksperiment det var, blev der indbygget indstudering sammen med komponisterne - altsammen, som bestillingshonorarerne, honoreret af Danmarks Radio, der naturligvis også lagde øverum, omfattende tekniske ressourcer, koncertsal m.v. til og, ikke at forglemme, naturligvis honorerede Figura for fremførelserne og i en periode bidrog med over halvdelen af ensemblets økonomi.

Der er ingen tvivl om, at dette projekt (og en særlig opmærksomhed fra Danmarks Radios side overfor Figuras virksomhed i øvrigt) har været den grundsten, Figura siden har opbygget sin reputation på. Desværre grundstødte samarbejdet - af årsager, som hører sidste århundrede til. Og som ikke skal overskygge det faktum, at vi fortsat gerne transmitterer Figura.

Jeg kender ikke grunden til, at en 6-sider lang artikel om Figura ikke nævner DR's og Mogens Andersens indsats. Men ukvalificeret, det er det!

Evanthore Vestergaard

Producent, ny musik

Danmarks Radio

Årgang 75/2000-2001, nr. 03