Absurd diskussion

Af
| DMT Årgang 75 (2000-2001) nr. 04 - side 144-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Kære Evanthore Vestergaard

I forlængelse af min artikel om FIGURA skriver du i sidste nummer af DMT, at min artikel ikke fremhæver Mogens Andersens og DR's betydning for FIGURA og konkluderer dermed, at artiklen er ukvalificeret. Det er et synspunkt, som du har lov at have - og lufte.

Jeg tror, at du har læst med nogle helt specielle briller. Du leder efter nogle bestemte ting i artiklen, som ikke findes, og derfor overser du, hvad artiklen i virkeligheden handler om. Jeg har ikke skrevet en rundt-om-Figura-historie, der gennemgår ensemblets fortid og udvikling. Det er et her-og-nu-nedslag: Figura år 2000. Og artiklen er først og fremmest et indblik i, hvordan Figuras egne medlemmer ser på deres arbejde. 'Øjeblikket' har jeg forsøgt at tydeliggøre gennem beskrivelsen af en konkret, aktuel koncert (på Louisiana), indblikket fremgår af samtlige citater med ensemblemedlemmerne.

Derudover er der en præsentation af ensemblet, dets idégrundlag og de enkelte medlemmer. Hvis formålet var at belyse Figura udefra, var der mange - ud over Mogens Andersen - som det kunne være vigtigt at nævne, fx Ib Nørholm, Niels Rosing Schow og Poul Borum.

Hvad angår din hovedpointe - en skelnen mellem bestilt af eller bestilt til - kan jeg kun svare, at Figura er støttet med forskellige statslige og private midler, og deres arbejde udvikles i samarbejde med en lang række personer, der også omfatter dig og mig. Uden at kende detaljerne i samarbejdsaftalen med DR kan jeg forstå, at det netop drejede sig om et samarbejde, som begge parter havde glæde af, både økonomisk og kunstnerisk. I den sammenhæng forekommer det absurd at diskutere, hvem der gjorde hvad for hvem. Men der kan selvfølgelig være et motiv bag denne skelnen, som jeg ikke kender.

Værklisten blev skrevet på baggrund af oplysninger fra Figura.

Birgitte Schmidt Andersen