Mere om FIGURA

Af
| DMT Årgang 75 (2000-2001) nr. 04 - side 144-144

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Efter at have læst Evan Th. Vestergaards debatindlæg (DMT nr. 3) vedr. artiklen om FIGURA (DMT nr. 2) finder vi det nødvendigt med en supplerende kommentar.

Vi beklager naturligvis, at det ikke fremgik af det materiale, vi leverede til Birgitte Schmidt Andersen, at DR har bestilt og betalt fem værker til FIGURA. Heri lå ingen skumle bagtanker endsige mangel på taknemmelighed. For god ordens skyld tilføjer vi derfor en liste over de værker, det drejer sig om. Grundstenen i FIGURA er medlemmerne i ensemblet, herunder også ensemblets kunstneriske ledere gennem tiden.

At vi stadig eksisterer, kan tilskrives en bred vifte af bidragydere/koncertarrangører/frivillige og velmenende, herunder bl.a. Danmarks Radio, Dansk Artist Forbund, Solistforeningen af 1921, Dansk Musiker Forbund, Komponistforeningen, Kapelmesterforeningen, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond, Louisiana, Statens Musikråd, Statens Kunstfond og mange flere!!! Ideen med artiklen var ikke en opremsning af taksigelser - ingen nævnt, ingen glemt.

Når Evanthore Vestergaard nævner samarbejdet mellem FIGURA og DR, er vi nødt til at bemærke, at samarbejdsaftalen ikke har været ubetinget fordelagtig for FIGURA. Vi har spillet en lang række koncerter, som DR har transmitteret for et minimalt beløb. I 1999 skulle samarbejdsaftalen genforhandles. Den for-handlingsvilje, som vore faglige organisationer (Solistforeningen af 1921, DAF og DMF) mødte DR med, blev dog ikke imødekommet. Selvom vi og forbundene var parate til at finde en ordning, var det tydeligt, at DR havde besluttet sig for et meget lavt beløb, og at det ikke stod til forhandling.

Bortset fra det håber vi også, at det fremover vil blive muligt at samarbejde med DR - det vil vi faktisk gerne, såfremt alle parter kan opnå enighed.

På vegne af FIGURA

Helene Gjerris og Jesper Egelund

Værker bestilt og betalt af DR til FIGURA:

Anders Brødsgaard 3 Orakler mezz.cl.pno.elec.

Ivar Frounberg Voyelles I-II ensemble.elec.

Jens Hørsving Rhapsodies ensemble.elec.

Hans Peter Stubbe Teglbjæg Mere Lys mezz.elec.

Sunleif Rasmussen Lite-night-music vla.vc.cb.elec.

Størstedelen af de værker der er bestilt, er i øvrigt betalt af Statens Kunstfond.