Musikalsk paraply

Af
| DMT Årgang 75 (2000-2001) nr. 06 - side 201-201

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Den ny musik har fået sit sekretariat: SNYK, Sekretariat for Ny Kompositionsmusik. SNYK er blevet til som følge af den debat, der har været ført i de seneste år, som handler om behovet for at samle og styrke indsatsen på ny musik-området.

På en stiftende generalforsamling i juni 2000 vedtog en række repræsentanter for Ny Musik-miljøet (såvel komponister og musikere som formidlere, arrangører og lyttere) et sæt vedtægter, som giver SNYK til opgave at arbejde for at fremme og koordinere samarbejde samt at tage selvstændige initiativer - især med henblik på synliggørelse af tiltag på ny musik-området.

SNYK skal kort sagt være for ny musik-miljøet, hvad Folkemusik-kens Fællessekretariat, Dansk Jazzforbund, ROSA o.a. er for deres respektive miljøer.

Med støtte fra Dansk Komponist Forening, Dansk Musiker Forbund, Dansk Korforbund samt en bevilling fra Statens Musikråd kan SNYK nu tage hul på opgaverne. Bestyrelsen har sammen med den nyansatte sekretær sat et foreløbigt arbejdsprogram op, som omfatter en lang række opgaver: Intern kontaktformidling i miljøet, koordinering af koncertarrangementer, etablering af instrument- og teknik-index, administrativ bistand til mindre ensembler samt koordinerede PR-tiltag.

Eksisterende tiltag som turnéstøtteordningen Ny Scene samt arrangementsfolderen Lyt Nyt søges lagt ind under SNYKs vinger. Endvidere har Musica Nova overdraget værdigheden som ISCM-sektion til SNYK.

Sekretariatet skal være servicekontor til glæde for alle i ny musik-miljøet, ligesom foreningen også ser sig selv som en politisk med- og modspiller i relevante sammenhænge. Det hele skal foregå i tæt samarbejde med andre aktører i miljøet, og SNYK håber på og regner med at blive budt velkommen og på et godt samarbejde i den gode sags tjeneste, fortæller foreningens nye formand, komponisten Svend Hvidtfelt Nielsen.

Bestyrelsen for foreningen består af Svend Hvidtfelt Nielsen (DKF), formand, Anders Laursen (DMF), Jesper Egelund, Jesper Hendze, Frode Andersen, Peter Lindegaard, Fritz Berthelsen. Sekretær: Johanne Møller Sørensen.

SNYK har til huse på Gråbrødretorv 16,2., tlf. 33 93 00 24. (Åbent mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-14). En hjemmeside er under etablering (www.snyk.dk).

Red.