uden titel

Af
| DMT Årgang 75 (2000-2001) nr. 07 - side 217-217

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Ansvarshavende redaktør

Anders Beyer

Redaktionskomité

Henrik Friis, Juliana Hudkinson, Bertel Krarup, Jens Hesselager, Karl Aage Rasmussen, Søren Hallundbæk Schauser

Forretningsfører

Else Torp

Layout

Anders Beyer

Redaktion og ekspedition

Dansk Musik Tidsskrift,

Christian Winthers Vej 14,

1860 Frederiksberg C

Tlf. + 45 33 24 42 48

Fax + 45 33 24 42 46

Giro 3 56 36 50

Tryk: Werks Offset

ISSN 0106-5629. Årgangen omfatter otte numre. Løssalg: kr. 35,00 pr. nr. Årsabonnement (incl. moms): kr. 260,00. Annual subscription (outside Scandinavia): DKK. 260,00 (excl. postage)

Udgiver

Foreningen Dansk Musik Tidsskrift

NMO - Ny Musik Odense

c/o Det Fynske Musikkonservatorium, Islandsgade 2, 5000 Odense C

AUT - Aarhus Unge Tonekunstnere

c/o Peter Kromann-Andersen,

Banegårdsgade 29, 1, 8000 Århus C

NUT - Nordjyllands Unge Tonekunstnere

c/o Peter Lindegaard, Nordvestvej 16, 9000 Ålborg

Musica Nova

Gråbrødre torv 16, 1154 København K

Annoncepriser i DMT årg. 75

1/1 side: kr. 1.935. 1/2 side: kr. 1.130.

1/4 side: kr. 630. Priserne er excl. moms. Rabatter: 4 numre: 10 %, 8 numre: 20 %

Nr. 7 2000/01 • 75. årgang

Eftertryk kun med kildeangivelse